kingkong

 1. Than moi cac ban xem qua 1 y kien ve Nuoc My sau 1 nam.

  From: Hai Tran <haivtran@gmail.com>
  To: Hai Tran <haivtran@gmail.com>
  Sent: Saturday, January 20, 2018, 2:16:08 PM CST
  Subject: Nuoc My 1 Nam Sau ...


  Than moi cac ban xem qua 1 y kien ve Nuoc My sau 1 nam.

  https://youtu.be/QX0DnNA6cOg


  Kinh Kong
  Categories
  Uncategorized
 2. Người kể chuyện t́nh – Tập 9: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Thư t́nh gửi người

  Người kể chuyện t́nh – Tập 9: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Thư t́nh gửi người

  Mời cac ban nghe nhạc của Trinh Công Sơn và Thanh Sơn qua chương tŕnh "Người Kể Chuyện T́nh" qua hai Link.  https://www.youtube.com/watch?v=lAq137pMrdw

  https://www.youtube.com/watch?v=697Km3frFGs


  Kinh Kong
  Categories
  Uncategorized