Most Popular Blogs

 1. MISSION WORK AND PERSPECTIVES IN VIETNAM - by Thuan Vu, MD

  MISSION WORK AND PERSPECTIVES IN VIETNAM -
  CONSIDERATION FOR NEXT GENERATIONS
  Several months ago, we had a discussion in our medical forum regarding medical mission work in Vietnam. The senior physicians had some reservation while the younger ones insisted that it was a must. A few young physicians in the group expressed surprise and maybe a bit of frustration at the senior members about their reservation. There was a notion among the young ones that the tide has changed, ...
  Categories
  Uncategorized
 2. Về Quê Ăn Tết ..... by Phạm Công Hiệu

  VỀ QUÊ ĂN TẾT
  Phạm Công Hiệu

  Click image for larger version

Name:	Pham Cong Hieu_Author_IVScopy.jpg
Views:	1249
Size:	31.5 KB
ID:	2869Mỗi năm cứ đến khoảng tháng chạp âm lịch th́ người Việt ḿnh “bỗng nhiên” quên mất cái lịch Tây! Mọi người bắt đầu nói với nhau bằng ngày tháng Âm một cách tự nhiên như…ông bà ḿnh ngày xửa ngày xưa.Rồi đây đó râm ran cái điệp ...
  Categories
  Uncategorized