Recent Blogs Posts

 1. B.S HỒ NGỌC MINH : Cần phn biệt X-RAYS, CT SCAN, MRI, PET SCAN , ULTRA SOUND

  B.S HỒ NGỌC MINH : Cần phn biệt X-RAYS, CT SCAN, MRI, PET SCAN , ULTRA SOUND

  Cần phn biệt
  X-RAYS, CT SCAN, MRI, PET SCAN , ULTRA SOUND
  Cc phương php chụp hnh để chẩn bệnh

  BS. Hồ Ngọc Minh

  LTS: Bc Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm ...
  Categories
  Uncategorized
 2. ĐỨC-PHỔ , huyện quan trọng của tỉnh QUẢNG-NGI

  ĐỨC-PHỔ , huyện quan trọng của tỉnh QUẢNG-NGI
  Trương Quang


  Bản đồ cc tỉnh trn ton quốc VN chỉ r tỉnh Quảng-ngi nằm giữa chiều di Bắc-Nam của Tổ quốc. Huyện Đức-phổ nằm cực Nam của tỉnh Quảng-ngi.

  Tỉnh Quảng-ngi c 10 huyện gồm ...
  Categories
  Uncategorized