• Truyện Kiều - Nguyễn Du (phần 2)


  Truyện Kiều - Nguyễn Du (phần 2)

  C ba mươi lạng trao tay,
  Khng dưng chi c chuyện ny tr kia!
  Rồi ra trở mặt tức th,
  Bớt lời liệu chớ sn si thiệt đời!
  Nng rằng: Thề thốt nặng lời,
  C đu m lại ra người hiểm su!
  Cn đương suy trước nghĩ sau,
  Mặt mo đ thấy ở đu dẫn vo.
  Sở Khanh ln tiếng ru rao,
  Rằng: Nghe mới c con no ở đy.
  Phao cho quyến gi rủ my,
  Hy xem c biết mặt my l ai?
  Nng rằng: Thi thế th thi,
  Rằng khng th cũng vng lời rằng khng!
  Sở Khanh qut mắng đng đng,
  Bước vo vừa rắp thị hng ra tay.
  Nng rằng: Trời nh c hay!
  Quyến anh rủ yến sự ny tại ai?
  Đem người đẩy xuống giếng thơi,
  Ni lời rồi lại ăn lời được ngay!
  Cn tin tch việt ở tay,
  R rng mặt ấy mặt ny chứ ai?
  Lời ngay đng mặt trong ngoi,
  Kẻ ch bất nghĩa người cười v lương!
  Phụ tnh n đ r rng,
  Dơ tuồng nghĩ mới kiếm đường tho lui.
  Buồng ring ring những sụt si,
  Nghĩ thn m lại ngậm ngi cho thn.
  Tiếc thay trong gi trắng ngần,
  Đến phong trần cũng phong trần như ai!
  Tẻ vui cũng một kiếp người,
  Hồng nhan phải giống ở đời mi ru!
  Kiếp xưa đ vụng đường tu,
  Kiếp nay chẳng kẻo đền b mới xui!
  Dẫu sao bnh đ vỡ rồi,
  Lấy thn m trả nợ đời cho xong!
  Vừa tuần nguyệt sng gương trong,
  T b gh lại thong dong dặn d:
  Nghề chơi cũng lắm cng phu,
  Lng chơi ta phải biết cho đủ điều.
  Nng rằng: Mưa gi dập du,
  Liều thn th cũng phải liều thế thi!
  Mụ rằng: Ai cũng như ai,
  Người ta ai mất tiền hoi đến đy?
  Ơở trong cn lắm điều hay,
  Nỗi đm khp mở mỗi ngy ring chung.
  Ny con thuộc lấy lm lng,
  Vnh ngoi bảy chữ vnh trong tm nghề.
  Chơi cho liễu chn hoa ch,
  Cho lăn lc đ cho m mẩn đời.
  Khi khe hạnh khi nt ngi.
  Khi ngm ngợi nguyệt khi cười cợt hoa.
  Đều l nghề nghiệp trong nh,
  Đủ ngần ấy nết mới l người soi.
  Gt đầu vng dạy mấy lời,
  Dường chau nt nguyệt dường phải vẻ hồng.
  Những nghe ni đ thẹn thng,
  Nước đời lắm nỗi lạ lng khắt khe!
  Xt mnh cửa cc buồng khu,
  Vỡ lng học lấy những nghề nghiệp hay!
  Kho l mặt dạn my dy,
  Kiếp người đ đến thế ny th thi!
  Thương thay thn phận lạc loi,
  Dẫu sao cũng ở tay người biết sao?
  Lầu xanh mới rủ trướng đo,
  Cng treo gi ngọc cng cao phẩm người.
  Biết bao bướm lả ong lơi,
  Cuộc say đầy thng trận cười suốt đm.
  Dập du l gi cnh chim,
  Sớm đưa Tống Ngọc tối tm Trường-khanh.
  Khi tỉnh rượu lc tn canh,
  Giật mnh mnh lại thương mnh xt xa.
  Khi sao phong gấm rủ l,
  Giờ sao tan tc như hoa giữa đường.
  Mặt sao dy gi dạn sương,
  Thn sao bướm chn ong chường bấy thn?
  Mặc người mưa Sở my Tần,
  Những mnh no biết c xun l g.
  Đi phen gi tựa hoa kề,
  Nửa rm tuyết ngậm bốn bề trăng thu.
  Cảnh no cảnh chẳng đeo sầu,
  Người buồn cảnh c vui đu bao giờ.
  Đi phen nt vẽ cu thơ,
  Cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa.
  Vui l vui gượng kẻo l,
  Ai tri m đ mặn m với ai?
  Thờ ơ gi trc mưa mai,
  Ngẩn ngơ trăm mối di mi một thn.
  m lng đi đoạn xa gần,
  Chẳng v m rối chẳng dần m đau!
  Nhớ ơn chn chữ cao su,
  Một ngy một ngả bng du t t.
  Dặm nghn nước thẳm non xa,
  Nghĩ đu thn phận con ra thế ny!
  Sn he đi cht thơ ngy,
  Trn cam ai kẻ đỡ thay việc mnh?
  Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
  Xa xi ai c biết tnh chăng ai?
  Khi về hỏi liễu Chương-đi,
  Cnh xun đ bẻ cho người chuyn tay!
  Tnh su mong trả nghĩa dy,
  Hoa kia đ chắp cnh ny cho chưa?
  Mối tnh đi đoạn v tơ,
  Giấc hương quan luống lần mơ canh di.
  Song sa v v phương trời,
  Nay hong hn đ lại mai hn hong.
  Lần lần thỏ bạc c vng,
  Xt người trong hội đoạn trường đi cơn.
  Đ cho lấy chữ hồng nhan,
  Lm cho cho hại cho tn cho cn!
  Đ đy vo kiếp phong trần,
  Sao cho sỉ nhục một lần mới thi!
  Khch du bỗng c một người,
  Kỳ Tm họ Thc cũng ni thư hương.
  Vốn người huyện Tch chu Thường,
  Theo nghim đường mở ngi hng Lm truy.
  Hoa khi mộ tiếng Kiều nhi,
  Thiếp hồng tm đến hương khu gởi vo.
  Trướng t gip mặt hoa đo,
  Vẻ no chẳng mặn nt no chẳng ưa?
  Hải đường mơn mởn cnh tơ,
  Ngy xun cng gi cng mưa cng nồng!
  Nguyệt hoa hoa nguyệt no nng,
  Đm xun ai dễ cầm lng được chăng!
  Lạ g thanh kh lẽ hằng,
  Một dy một buộc ai giằng cho ra!
  Sớm đo tối mận ln la,
  Trước cn trăng gi sau ra đ vng.
  Dịp đu may mắn lạ dường,
  Lại vừa gặp khoảng xun đường lại qu.
  Sinh cng một tỉnh mười m,
  Ngy xun lắm lc đi về với xun.
  Khi gi gc khi trăng sn,
  Bầu tiu chuốc rượu cầu thần nối thơ.
  Khi hương sớm khi tr trưa,
  Bn vy điểm nước đường tơ họa đn.
  Miệt mi trong cuộc truy hoan,
  Cng quen thuộc nết cng dan du tnh.
  Lạ cho ci sng khuynh thnh,
  Lm cho đổ qun xiu đnh như chơi.
  Thc sinh quen nết bốc rời,
  Trăm nghn đổ một trận cười như khng
  Mụ cng t lục chuốt hồng,
  Mu tham hễ thấy hơi đồng th m.
  Dưới trăng quyn đ gọi h,
  Đầu tường lửa lựu lập le đm bng.
  Buồng the phải buổi thong dong,
  Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa.
  R mu trong ngọc trắng ng,
  Dy dy sẵn đc một ta thin nhin.
  Sinh cng tỏ nt cng khen,
  Ngụ tnh tay thảo một thin luật Đường.
  Nng rằng: Vng biết lng chng,
  Lời lời chu ngọc hng hng gấm thu.
  Hay hn lẽ cũng nối điu,
  Nỗi qu nghĩ một hai điều ngang ngang.
  Lng cn gởi ng my Hng,
  Họa vần, xin hy chịu chng hm nay.
  Rằng: Sao ni lạ lng thay!
  Cnh kia chẳng phải cỗi ny m ra?
  Nng cng ủ dột thu ba,
  Đoạn trường lc ấy nghĩ m buồn bnh:
  Thiếp như hoa đ la cnh,
  Chng như con bướm lượn vnh m chơi.
  Cha xun đnh đ c nơi,
  Ngắn ngy thi chớ di lời lm chi!
  Sinh rằng: Từ thuở tương tri,
  Tấm ring ring những nặng v nước non.
  Trăm năm tnh cuộc vung trn,
  Phải d cho đến ngọn nguồn lạch sng.
  Nng rằng: Mun đội ơn lng,
  Cht e bn th bn tng dễ đu.
  Bnh khang nấn n bấy lu,
  Yu hoa yu được một mu điểm trang.
  Rồi ra lạt phấn phai hương,
  Lng kia giữ được thường thường mi chăng?
  Vả trong thềm quế cung trăng,
  Chủ trương đnh đ chị Hằng ở trong.
  Bấy lu khăng kht dải đồng,
  Thm người người cũng chia lng ring ty.
  Vẻ chi cht phận bo my,
  Lm cho bể i khi đầy khi vơi.
  Trăm điều ngang ngửa v ti,
  Thn sau ai chịu tội trời ấy cho?
  Như chng c vững tay co,
  Mười phần cũng đắp điếm cho một vi.
  Thế trong d lớn hơn ngoi,
  Trước hm sư sử gởi người đằng la.
  Ci đầu luồn xuống mi nh,
  Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng.
  Ơở trn cn c nh thng,
  Lượng trn trng xuống biết lng c thương?
  S chi liễu ng hoa tường,
  Lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh!
  Lại cng dơ dng dại hnh,
  Đnh thn phận thiếp ngại danh gi chng.
  Thương sao cho vẹn th thương,
  Tnh sao cho trọn mọi đường th vng.
  Sinh rằng: Hay ni đ chừng,
  Lng đy lng đấy chưa từng hay sao?
  Đường xa chớ ngại Ng Lo,
  Trăm điều hy cứ trng vo một ta.
  Đ gần chi c điều xa,
  Đ vng đ quyết phong ba cũng liều!
  Cng nhau căn vặn đến điều,
  Chỉ non thề bể nặng gieo đến lời.
  Nỉ non đm ngắn tnh di,
  Ngoi hin thỏ đ non đoi ngậm gương.
  Mượn điều trc viện thừa lương,
  Rước về hy tạm giấu nng một nơi.
  Chiến ha sắp sẵn hai bi,
  Cậy tay thầy thợ mượn người d la.
  Bắn tin đến mặt T b,
  Thua cơ mụ cũng cầu ha dm sao!
  R rng của dẫn tay trao,
  Hon lương một thiếp thn vo cửa cng.
  Cng tư hai lẽ đều xong,
  Gt tin pht đ thot vng trần ai.
  Một nh sum họp trc mai,
  Cng su nghĩa bể cng di tnh sng.
  Hương cng đượm lửa cng nồng,
  Cng si vẻ ngọc cng lồng mu sen.
  Nửa năm hơi tiếng người quen,
  Sn ng cnh biếc đ chen l vng.
  Giậu thu vừa nảy gi sương,
  Gối yn đ thấy xun đường đến nơi.
  Phong li nổi trận bời bời,
  Nặng lng e ấp tnh bi phn chia.
  Quyết ngay biện bạch một bề,
  Dạy cho m phấn lại về lầu xanh!
  Thấy lời nghim huấn rnh rnh,
  Đnh liều sinh mới lấy tnh ni ku.
  Rằng: Con biết tội đ nhiều,
  Dẫu rằng sấm st ba ru cũng cam.
  Trt v tay đ nhng chm,
  Dại rồi cn biết khn lm sao đy!
  Cng nhau vả tiếng một ngy,
  m cầm ai nỡ dứt dy cho đnh.
  Lượng trn quyết chẳng thương tnh,
  Bạc đen thi c tiếc mnh lm chi!
  Thấy trời sắt đ tri tri,
  Sốt gan ng mới co quỳ cửa cng.
  Đất bằng nổi sng đng đng,
  Phủ đường sai l phiếu hồng thi tra.
  Cng nhau thẹo gt sai nha,
  Song song vo trước sn hoa lạy quỳ.
  Trng ln mặt sắt đen s,
  Lập nghim trước đ ra uy nặng lời:
  G kia dại nết chơi bời,
  M con người thế l người đong đưa!
  Tuồng chi hoa thải hương thừa,
  Mượn mu son phấn đnh lừa con đen.
  Suy trong tnh trạng nguyn đơn,
  Bề no th cũng chưa yn bề no.
  Php cng chiếu n luận vo.
  C hai đường ấy muốn sao mặc mnh:
  Một l cứ php gia hnh,
  Một l lại cứ lầu xanh ph về!
  Nng rằng: Đ quyết một bề,
  Nhện ny vương lấy tơ kia mấy lần!
  Đục trong thn cũng l thn,
  Yếu thơ vng chịu trước sn li đnh.
  Dạy rằng: Cứ php gia hnh!
  Ba cy chập lại một cnh mẫu đơn.
  Phận đnh chi dm ku oan,
  Đo hoen quẹn m liễu tan tc my.
  Một sn lầm ct đ đầy,
  Gương lờ nước thủy mai gầy vc sương.
  Nghĩ tnh chng Thc m thương,
  Nẻo xa trng thấy lng cng xt xa.
  Khc rằng: Oan khốc v ta,
  C nghe lời trước chẳng đ lụy sau.
  Cạn lng chẳng biết nghĩ su,
  Để ai trăng tủi hoa sầu v ai?
  Phủ đường nghe thoảng vo tai,
  Động lng lại gạn đến lời ring ty.
  Sụt si chng mới thưa ngay,
  Đầu đui kể lại sự ngy cầu thn:
  Nng đ tnh hết xa gần,
  Từ xưa nng đ biết thn c ry!
  Tại ti hứng lấy một tay,
  Để nng cho đến nỗi ny v ti!
  Nghe lời ni cũng thương lời,
  Dẹp uy mới dạy cho bi giải vi.
  Rằng: Như hẳn c thế th,
  Trăng hoa song cũng thị phi biết điều!
  Sinh rằng: Cht phận bọt bo,
  Theo đi vả cũng t nhiều bt nghin.
  Cười rằng: Đ thế th nn,
  Mộc gi hy thử một thin trnh nghề.
  Nng vng cất bt tay đề,
  Tin hoa trnh trước n ph xem tường.
  Khen rằng: Gi đng Thịnh Đường,
  Ti ny sắc ấy nghn vng chưa cn!
  Thực l ti tử giai nhn,
  Chu Trần cn c Chu Trần no hơn!
  Thi đừng rước dữ cưu hờn,
  Lm chi lỡ nhịp cho đn ngang cung.
  Đ đưa đến trước cửa cng,
  Ngoi th l l song trong l tnh.
  Du con trong đạo gia đnh,
  Thi th dẹp nỗi bất bnh l xong!
  Kp truyền sắm sửa lễ cng,
  Kiệu hoa cất gi đuốc hồng điểm sao.
  By hng cổ xy xn xao,
  Song song đưa tới trướng đo snh đi.
  Thương v hạnh trọng v ti,
  Thc ng thi cũng dẹp lời phong ba.
  Huệ lan sực nức một nh,
  Từng cay đắng lại mặn m hơn xưa.
  Mảng vui rượu sớm cờ trưa,
  Đo đ phai thắm sen vừa nẩy xanh.
  Trướng hồ vắng vẻ đm thanh,
  E tnh nng mới by tnh ring chung:
  Phận bồ từ vẹn chữ tng,
  Đổi thay nhạn yến đ hng đầy nin.
  Tin nh ngy một vắng tin,
  Mặn tnh ct lũy lạt tnh tao khang.
  Nghĩ ra thật cũng nn đường,
  Tăm hơi ai dễ giữ ging cho ta?
  Trộm nghe kẻ lớn trong nh,
  Ơở vo khun php ni ra mối giường.
  E thay những dạ phi thường,
  Dễ d rốn bể khn lường đy sng!
  M ta suốt một năm rng,
  Thế no cũng chẳng giấu xong được no.
  Bấy chầy chưa tỏ tiu hao,
  Hoặc l trong c lm sao chăng l?
  Xin chng kp liệu lại nh,
  Trước người đẹp sau ta biết tnh.
  Đm ngy như mực giấu quanh,
  Ry lần mai lữa giữ hnh chưa thng.
  Nghe lời khuyn nhủ thong dong,
  Đnh lng sinh mới quyết lng hồi trang.
  Rạng ra gửi đến xun đường,
  Thc ng cũng vội giục chng ninh gia.
  Tiễn đưa một chn quan h,
  Xun đnh thoắt đ đổi ra cao đnh.
  Sng Tần một dải xanh xanh,
  Loi thoi bờ liễu mấy cnh Dươngquan.
  Cầm tay di ngắn thở than,
  Chia phi ngừng chn hợp tan nghẹn lời.
  Nng rằng: Non nước xa khơi,
  Sao cho trong ấm th ngoi mới m.
  Dễ la yếm thắm trn kim,
  Lm chi bưng mắt bắt chim kh lng!
  Đi ta cht nghĩa đo bng,
  Đến nh trước liệu ni sng cho minh.
  D khi sng gi bất tnh,
  Lớn ra uy lớn ti đnh phận ti.
  Hơn điều giấu ngược giấu xui.
  Lại mang những việc ty trời đến sau.
  Thương nhau xin nhớ lời nhau,
  Năm chầy cũng chẳng đi đu m chầy.
  Chn đưa nhớ bữa hm nay,
  Chn mừng xin đợi ngy ny năm sau!
  Người ln ngựa kẻ chia bo,
  Rừng phong thu đ nhuốm mu quan san.
  Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
  Trng người đ khuất mấy ngn du xanh.
  Người về chiếc bng năm canh,
  Kẻ đi mun dặm một mnh xa xi.
  Vầng trăng ai sẻ lm đi,
  Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.
  Kể chi những nỗi dọc đường,
  Buồng trong ny nỗi chủ trương ở nh:
  Vốn dng họ Hoạn danh gia,
  Con quan Lại bộ tn l Hoạn thư.
  Duyn Đằng thuận nẻo gi đưa,
  Cng chng kết tc xe tơ những ngy.
  Ơở ăn th nết cũng hay,
  Ni điều rng buộc th tay cũng gi.
  Từ nghe vườn mới thm hoa,
  Miệng người đ lắm tin nh th khng.
  Lửa tm cng dập cng nồng,
  Trch người đen bạc ra lng trăng hoa:
  V bằng th thật cng ta,
  Cũng dung kẻ dưới mới l lượng trn.
  Dại chi chẳng giữ lấy nền,
  Tốt chi m rước tiếng ghen vo mnh?
  Lại cn bưng bt giấu quanh,
  Lm chi những thi trẻ ranh nực cười!
  Tnh rằng cch mặt khuất lời,
  Giấu ta ta cũng liệu bi giấu cho!
  Lo g việc ấy m lo,
  Kiến trong miệng chn c b đi đu?
  Lm cho nhn chẳng được nhau,
  Lm cho đầy đọa cất đầu chẳng ln!
  Lm cho trng thấy nhn tiền,
  Cho người thăm vn bn thuyền biết tay.
  Nỗi lng kn chẳng ai hay,
  Ngoi tai để mặc gi bay mi ngoi.
  Tuần sau bỗng thấy hai người,
  Mch tin cũng liệu bi tng cng.
  Tiểu thư nổi giận đng đng:
  Gớm tay thu dệt ra lng tru ngươi!
  Chồng tao no phải như ai,
  Điều ny hẳn miệng những người thị phi!
  Vội vng xuống lệnh ra uy,
  Đứa th vả miệng đứa th bẻ răng.
  Trong ngoi cửa kn mt như bưng.
  No ai cn dm ni năng một lời!
  Buồng đo khuya sớm thảnh thơi,
  Ra vo một mực ni cười như khng.
  Đm ngy lng những dặn lng,
  Sinh đ về đến lầu hồng xuống yn.
  Lời tan hợp nỗi hn huyn,
  Chữ tnh cng mặn chữ duyn cng nồng.

  Tẩy trần vui chn thong dong,
  Nỗi lng ai ở trong lng m ra.
  Chng về xem tứ nh,
  Sự mnh cũng rắp ln la gii by.
  Mấy phen cười ni tỉnh say,
  Tc tơ bất động mảy may sự tnh.
  Nghĩ đ bưng kn miệng bnh,
  No ai c khảo m mnh lại xưng?
  Những l e ấp dng dằng,
  Rt dy sợ nữa động rừng lại thi.
  C khi vui chuyện mua cười,
  Tiểu thư lại giỡ những lời đu đu.
  Rằng: Trong ngọc đ vng thau,
  Mười phần ta đ tin nhau cả mười.
  Khen cho những miệng dng di,
  Bướm ong lại đặt những lời nọ kia.
  Thiếp d vụng chẳng hay suy,
  Đ dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười!
  Thấy lời thủng thỉnh như chơi,
  Thuận lời chng cũng ni xui đỡ đn.
  Những l cười phấn cợt son,
  Đn khuya chung bng trăm trn snh vai.
  Th qu thuần vược vn mi,
  Giếng vng đ rụng một vi l ng.
  Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ,
  Một mu quan ti mấy ma gi trăng.
  Tnh ring chưa dm rỉ răng,
  Tiểu thư trước đ liệu chừng nhủ qua:
  Cch năm my bạc xa xa,
  Lmtruy cũng phải tnh m thần hn.
  Được lời như mở tấc son,
  V cu thẳng ruổi nước non qu người.
  Long lanh đy nước in trời,
  Thnh xy khi biếc non phơi bng vng.
  Roi cu vừa ging dặm trường,
  Xe hương nng cũng thuận đường quy ninh.
  Thưa nh huyn hết mọi tnh,
  Nỗi chng ở bạc nỗi mnh chịu đen.
  Nghĩ rằng: Ngứa ghẻ hờn ghen,
  Xấu chng m c ai khen chi mnh!
  Vậy nn ngảnh mặt lm thinh,
  Mưa cao vốn đ rắp ranh những ngy.
  Lmtruy đường bộ thng chầy,
  M đường hải đạo sang ngay th gần.
  Dọn thuyền lựa mặt giai nhn,
  Hy đem dy xch buộc chn nng về.
  Lm cho cho mệt cho m,
  Lm cho đau đớn chề cho coi!
  Trước cho bỏ ght những người,
  Sao cho để một tr cười về sau.
  Phu nhn khen chước rất mầu.
  Chiều con mới dạy mặc dầu ra tay.
  Sửa sang buồm gi lo my,
  Khuyển Ưng lại chọn một bầy cn quang.
  Dặn d hết cc mọi đường,
  Thuận phong một l vượt sang biển Tề.
  Nng từ chiếc bng song the,
  Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu.
  Bng du đ xế ngang đầu,
  Biết đu ấm lạnh biết đu ngọt bi.
  Tc thề đ chấm ngang vai,
  No lời non nước no lời sắt son.
  Sắn bm cht phận cỏn con,
  Khun duyn biết c vung trn cho chăng?
  Thn sao nhiều nỗi bất bằng,
  Liều như cung Quảng ả Hằng nghĩ sao!
  Đm thu gi lọt song đo,
  Nửa vnh trăng khuyết ba sao giữa trời.
  Nn hương đến trước Phật đi,
  Nỗi lng khấn chửa cạn lời vn vn.
  Dưới hoa dậy lũ c nhn,
  ầm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra.
  Đầy sn gươm tuốt sng la,
  Thất kinh nng chửa biết l lm sao.
  Thuốc m đu đ tưới vo,
  Mơ mng như giấc chim bao biết g.
  Vực ngay ln ngựa tức th,
  Phng đo viện sch bốn bề lửa dong.
  Sẵn thấy v chủ bn sng,
  Đem vo để đ lộn sng ai hay?
  Ti đi phch lạc hồn bay,
  Pha cn bụi cỏ gốc cy ẩn mnh.
  Thc ng nh cũng gần quanh,
  Chợt trng ngọn lửa thất kinh rụng rời.
  Tớ thấy chạy thẳng đến nơi,
  Tơi bời tưới lửa tm người lao xao.
  Gi cao ngọn lửa cng cao,
  Ti đi tm đủ nng no thấy đu!
  Hớt hơ hớt hải nhn nhau,
  Giếng su bụi rậm trước sau tm qung.
  Chạy vo chốn cũ phng hương,
  Trong tro thấy một đống xương chy tn,
  Ngay tnh ai biết mưu gian,
  Hẳn nng thi lại c bn rằng ai!
  Thc ng si sụt ngắn di,
  Nghĩ con vắng vẻ thương người nết na.
  Di hi nhặt sắp về nh,
  No l khm liệm no l tang trai.
  Lễ thường đ đủ một hai,
  Lục trnh chng cũng đến nơi bấy giờ.
  Bước vo chốn cũ lầu thơ,
  Tro than một đống nắng mưa bốn tường.
  Sang nh cha tới trung đường,
  Linh sng bi vị thờ nng ở trn.
  Hỡi i ni hết sự duyn,
  Tơ tnh đứt ruột lửa phiền chy gan!
  Gieo mnh vật v khc than:
  Con người thế ấy thc oan thế ny.
  Chắc rằng mai trc lại vầy,
  Ai hay vĩnh quyết l ngy đưa nhau!
  Thương cng nghĩ nghĩ cng đau,
  Dễ ai rấp thảm quạt sầu cho khuy.
  Gần miền nghe c một thầy.
  Phi ph tr quỷ cao tay thng huyền.
  Trn tam đảo dưới cửu tuyền,
  Tm đu th cũng biết tin r rng.
  Sắm sanh lễ vật rước sang,
  Xin tm cho thấy mặt nng hỏi han.
  Đạo nhn phục trước tĩnh đn,
  Xuất thần giy pht chưa tn nn hương.
  Trở về minh bạc ni tường:
  Mặt nng chẳng thấy việc nng đ tra.
  Người ny nặng nghiệp oan gia,
  Cn nhiều nợ lắm sao đ thc cho!
  Mệnh cung đang mắc nạn to,
  Một năm nữa mới thăm d được tin.
  Hai bn gip mặt chiền chiền,
  Muốn nhn m chẳng dm nhn lạ thay!
  Nghe lời ni lạ đường ny,
  Sự nng đ thế lời thầy dm tin!
  Chẳng qua đồng cốt qung xin,
  Người đu m lại thấy trn ci trần?
  Tiếc hoa những ngậm ngi xun,
  Thn ny dễ lại mấy lần gặp tin.
  Nước tri hoa rụng đ yn,
  Hay đu địa ngục ở miền nhn gian!
  Khuyển Ưng đ đắt mưu gian,
  Vực nng đưa xuống để an dưới thuyền.
  Buồm cao lo thẳng cnh suyền,
  Đ chừng huyện Tch băng miền vượt sang.
  Gi đ ln trước sảnh đường,
  Khuyển Ưng hai đứa nộp nng dng cng.
  Vực nng tạm xuống mn phng,
  Hy cn thim thiếp giấc nồng chưa phai.
  Hong lương chợt tỉnh hồn mai,
  Cửa nh đu mất lu đi no đy?
  Bng hong dở tỉnh dở say,
  Sảnh đường mảng tiếng đi ngay ln hầu.
  Aả hon trn dưới giục mau,
  Hi hng nng mới theo sau một người.
  Ngước trng ta rộng dy di,
  Thin quan trủng tể c bi treo trn.
  Ban ngy sp thắp hai bn,
  Giữa giường thất bảo ngồi trn một b.
  Gạn gng ngọn hỏi ngnh tra,
  Sự mnh nng phải cứ m gởi thưa.
  Bất tnh nổi trận my mưa,
  Mắng rằng: Những giống bơ thờ quen thn.
  Con ny chẳng phải thiện nhn,
  Chẳng phường trốn cha th qun lộn chồng.
  Ra tuồng mo mả g đồng,
  Ra tuồng lng tng chẳng xong bề no.
  Đ đem mnh bn cửa tao,
  Lại cn khủng khỉnh lm cao thế ny!
  No l gia php nọ bay!
  Hy cho ba chục biết tay một lần.
  Aả hon trn dưới dạ rn,
  Dẫu rằng trăm miệng khn phn lẽ no!
  Trc cn ra sức đập vo,
  Thịt no chẳng nt gan no chẳng khinh.
  Xt thay đo l một cnh,
  Một phen mưa gi tan tnh một phen!
  Hoa n truyền dạy đổi tn,
  Buồng the dạy p vo phin thị t.
  Ra vo theo lũ thanh y,
  Di dầu tc rối da ch quản bao.
  Quản gia c một mụ no,
  Thấy người thấy nết ra vo m thương.
  Khi ch chn khi thuốc thang,
  Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh.
  Dạy rằng: May rủi đ đnh,
  Liễu bồ mnh giữ lấy mnh cho hay.
  Cũng l oan nghiệp chi đy,
  Sa cơ mới đến thế ny chẳng dưng.
  Ơở đy tai vch mạch rừng,
  Thấy ai người cũ cũng đừng nhn chi.
  Kẻo khi sấm st bất kỳ,
  Con ong ci kiến ku g được oan!
  Nng cng giọt ngọc như chan,
  Nỗi lng luống những bn hon niềm ty:
  Ra vo theo lũ thanh y,
  Di dầu tc rối da ch quản bao.
  Quản gia c một mụ no,
  Thấy người thấy nết ra vo m thương.
  Khi ch chn khi thuốc thang,
  Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh.
  Dạy rằng: May rủi đ đnh,
  Liễu bồ mnh giữ lấy mnh cho hay.
  Cũng l oan nghiệp chi đy,
  Sa cơ mới đến thế ny chẳng dưng.
  Ơở đy tai vch mạch rừng,
  Thấy ai người cũ cũng đừng nhn chi.
  Kẻo khi sấm st bất kỳ,
  Con ong ci kiến ku g được oan!
  Nng cng giọt ngọc như chan,
  Nỗi lng luống những bn hon niềm ty:
  Phong trần kiếp chịu đ đầy,
  Lầm than lại c thứ ny bằng hai.
  Phận sao bạc chẳng vừa thi,
  Khăng khăng buộc mi lấy người hồng nhan.
  Đ đnh tc tri tiền oan,
  Cũng liều ngọc nt hoa tn m chi!
  Những l nương nu qua th,
  Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia.
  Mẹ con tr chuyện ln la,
  Phu nhn mới gọi nng ra dạy lời:
  Tiểu thư dưới trướng thiếu người,
  Cho về bn ấy theo đi lầu trang.
  Lĩnh lời nng mới theo sang,
  Biết đu địa ngục thin đường l đu!
  Sớm khuya khăn mặt lược đầu,
  Phận con hầu giữ con hầu dm sai.
  Phải đm m ả chiều trời,
  Trc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngy.
  Lĩnh lời nng mới lựa dy,
  Nỉ non thnh tht dễ say lng người!
  Tiểu thư xem cũng thương ti,
  Khun uy dường cũng bớt vi bốn phn.
  Cửa người đy đọa cht thn,
  Sớm năn nỉ bng đm n hận lng.
  Lmtruy cht nghĩa đo bng,
  Nước bo để chữ tương phng kiếp sau!
  Bốn phương my trắng một mu,
  Trng vời cố quốc biết đu l nh?
  Lần lần thng trọn ngy qua,
  Nỗi gần no biết đường xa thế ny.
  Lmtruy từ thu ở uyn bay,
  Phng khng thương kẻ thng ngy chiếc thn.
  My ai trăng mới in ngần,
  Phấn thừa hương cũ bội phần xt xa!
  Sen tn cc lại nở hoa,
  Sầu di ngy ngắn đng đ sang xun.
  Tm đu cho thấy cố nhn?
  Lấy cu vận mệnh khuy dần nhớ thương.
  Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương,
  Nhớ qu chng lại tm đường thăm qu.
  Tiểu thư đn cửa gi giề.
  Hn huyn vừa cạn mọi bề gần xa.
  Nh hương cao cuốn bức l,
  Phng trong truyền gọi nng ra lạy mừng.
  Bước ra một bước một dừng,
  Trng xa nng đ tỏ chừng nẻo xa:
  Phải rằng nắng qung đn la,
  R rng ngồi đ chẳng l Thc Sinh?
  By giờ tnh mới tỏ tnh,
  Thi thi đ mắc vo vnh chẳng sai!
  Chước đu c chước lạ đời,
  Người đu m lại c người tinh ma!
  R rng thật lứa đi ta,
  Lm ra con ở cha nh đi nơi.
  Bề ngoi thơn thớt ni cười,
  M trong nham hiểm giết người khng dao.
  By giờ đất thấp trời cao,
  Ăn lm sao ni lm sao by giờ?
  Cng trng mặt cng ngẩn ngơ,
  Ruột tằm đi đoạn như tơ rối bời.
  Sợ uy dm chẳng vng lời,
  Ci đầu np xuống sn mai một chiều.
  Sinh đ phch lạc hồn xiu:
  Thương i chẳng phải nng Kiều ở đy?
  Nhn lm sao đến thế ny?
  Thi thi ta đ mắc tay ai rồi!
  Sợ quen dm hở ra lời,
  Khn ngăn giọt nước sụt si nhỏ sa.
  Tiểu thư trng mặt hỏi tra:
  Mới về c việc chi m động dong?
  Sinh rằng: Hiếu phục vừa xong,
  Suy lng trắc dĩ đau lng chung thin!
  Khen rằng: Hiếu tử đ nn,
  Tẩy trần mượn chn giải phiền đm thu.
  Vợ chồng chn tạc chn th,
  Bắt nng đứng chực tr hồ hai nơi,
  Bắt khoan bắt nhặt đến lời,
  Bắt quỳ tận mặt bắt mời tận tay.
  Sinh cng như dại như ngy,
  Giọt di giọt ngắn chn đầy chn vơi.
  Ngảnh đi chợt ni chợt cười,
  Co say chng đ giạm bi lảng ra.
  Tiểu thư vội tht: Con Hoa!
  Khuyn chng chẳng cạn th ta c đn.
  Sinh cng nt ruột tan hồn,
  Chn mời phải ngậm bồ hn ro ngay.
  Tiểu thư cười ni tỉnh say,
  Chưa xong cuộc rượu lại by tr chơi.
  Rằng: Hoa n đủ mọi ti,
  Bản đn thử dạo một bi chng nghe!
  Nng đ tn hon t m
  Vng lời ra trước bnh the vặn đn:
  Bốn dy như khc như than,
  Khiến người trn tiệc cũng tan nt lng!
  Cũng trong một tiếng tơ đồng,
  Người ngoi cười nụ người trong khc thầm.
  Giọt chu l ch khn cầm,
  Ci đầu chng những gạt thầm giọt Tương.
  Tiểu thư lại tht lấy nng:
  Cuộc vui gảy khc đoạn trường ấy chi!
  Sao chẳng biết tứ g?
  Cho chng buồn b tội th tại ngươi.
  Sinh cng thảm thiết bồi hồi,
  Vội vng gượng ni gượng cười cho qua.
  Giọt rồng canh đ điểm ba,
  Tiểu thư nhn mặt dường đ cam tm.
  Lng ring tấp tểnh mừng thầm:
  Vui ny đ b đau ngầm xưa nay!
  Sinh th gan ho ruột đầy,
  Nỗi lng cng nghĩ cng cay đắng lng.
  Người vo chung gối loan phng,
  Nng ra tựa bng đn chong canh di.
  By giờ mới r tăm hơi,
  Mu ghen đu c lạ đời nh ghen!
  Chước đu rẽ thy chia uyn,
  Ai ra đường nấy ai nhn được ai!
  By giờ một vực một trời,
  Hết điều khinh trọng hết lời thị phi!
  Nhẹ như bấc nặng như ch,
  Gỡ cho ra nợ cn g l duyn?
  Lỡ lng cht phận thuyền quyn,
  Bể su sng cả c tuyền được vay?
  Một mnh m ỷ đm chầy,
  Đĩa dầu vơi nước mắt đầy năm canh.
  Sớm khuya hầu hạ đi doanh,
  Tiểu thư chạm mặt đ tnh hỏi tra.
  Lựa lời nng mới thưa qua:
  Phải khi mnh lại xt xa nỗi mnh.
  Tiểu thư hỏi lại Thc Sinh:
  Cậy chng tra lấy thực tnh cho nao!
  Sinh đ rt ruột như bo,
  Ni ra chẳng tiện trng vo chẳng đang!
  Những e lại lụy đến nng,
  Đnh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra.
  Ci đầu quỳ trước sn hoa,
  Thn cung nng mới thảo qua một tờ.
  Diện tiền trnh với tiểu thư,
  Thoắt xem dường c ngẩn ngơ cht tnh.
  Liền tay trao lại Thc Sinh,
  Rằng: Ti nn trọng m tnh nn thương!

  Truyện Kiều- Phần V

  V chăng c số giu sang,
  Gi m dẫu đc nh vng cũng nn!
  Bể trần chm nổi thuyền quyn,
  Hữu ti thương nỗi v duyn lạ đời!
  Sinh rằng: Thật c như lời,
  Hồng nhan bạc mệnh một người no vay!
  Nghn xưa u cũng thế ny,
  Từ bi u liệu bớt tay mới vừa.
  Tiểu thư rằng: Y trong tờ,
  Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa khng.
  Thi th thi cũng chiều lng,
  Cũng cho khỏi lụy trong vng bước ra.
  Sẵn Quan m cc vườn ta,
  C cy trăm thước c hoa bốn ma.
  C cổ thụ c sơn hồ,
  Cho nng ra đ giữ cha chp kinh.
  Tng tng trời mới bnh minh,
  Hương hoa ngũ cng sắm sanh lễ thường.
  Đưa nng ngũ cng sắm sanh lễ thường.
  Đưa nng đến trước Phật đường,
  Tam quy ngũ giới cho nng xuất gia.
  Ao xanh đổi lấy c sa,
  Php danh lại đổi tn ra Trạc Tuyền.
  Sớm khuya tnh đủ dầu đn,
  Xun Thu cắt sẵn hai tn hương tr.
  Nng từ lnh gt vườn hoa,
  Dường gần rừng ta dường xa bụi hồng.
  Nhn duyn đu lại cn mong,
  Khỏi điều thẹn phấn tủi hồng th thi.
  Phật tiền thảm lấp sầu vi,
  Ngy pho thủ tự đm nồi tm hương.
  Cho hay giọt nước cnh dương,
  Lửa lng tưới tắt mọi đường trần duyn.
  Nu sồng từ trở mu thiền,
  Sn thu trăng đ vi phen đứng đầu,
  Quan phng then nhặt lưới mau,
  Ni lời trước mặt rơi chu vắng người.
  Gc kinh viện sch đi nơi,
  Trong gang tấc lại gấp mười quan san.
  Những l ngậm thở nuốt than,
  Tiểu thư phải buổi vấn an về nh.
  Thừa cơ sinh mới lẻn ra,
  Xăm xăm đến m vườn hoa với nng.
  Sụt si giở nỗi đoạn trường,
  Giọt chu tầm t đượm trng o xanh:
  Đ cam chịu bạc với tnh,
  Cha xun để tội một mnh cho hoa!
  Thấp cơ thua tr đn b,
  Trng vo đau ruột ni ra ngại lời.
  V ta cho lụy đến người,
  Ct lầm ngọc trắng thiệt đời xun xanh.
  Quản chi ln thc xuống ghềnh,
  Cũng toan sống thc với tnh cho xong.
  Tng đường cht chửa cam lng,
  Cắn răng bẻ một chữ đồng lm hai.
  Thẹn mnh đ nt vng phai,
  Trăm thn dễ chuộc một lời được sao?
  Nng rằng: Chiếc bch sng đo,
  Nổi chm cũng mặc lc no rủi may!
  Cht thn quằn quại vũng lầy,
  Sống thừa cn tưởng đến ry nữa sao?
  Cũng liều một giọt mưa ro,
  M cho thin hạ trng vo cũng hay!
  Xt v cầm đ bn dy,
  Chẳng trăm năm cũng một ngy duyn ta.
  Liệu bi mở cửa cho ra,
  ấy l tnh nặng ấy l n su
  Sinh rằng: Ring tưởng bấy lu,
  Lng người nham hiểm biết đu m lường.
  Nữa khi ging tố phũ phng,
  Thiệt ring đấy cũng lại cng cực đy.
  Liệu m xa chạy cao bay,
  Ai n ta c ngần ny m thi!
  By giờ kẻ ngược người xui,
  Biết bao giờ lại nối lời nước non?
  Dẫu rằng sng cạn đ mn,
  Con tằm đến thc cũng cn vương tơ!
  Cng nhau kể lể sau xưa,
  Ni rồi lại ni lời chưa hết lời.
  Mặt trng tay chẳng nỡ rời,
  Hoa t đ động tiếng người nẻo xa.
  Nhận ngừng nuốt tủi đứng ra,
  Tiểu thư đu đ rẽ hoa bước vo.
  Cười cười ni ni ngọt ngo,
  Hỏi: Chng mới ở chốn no lại chơi?
  Dối quanh sinh mới liệu lời:
  Tm hoa qu bước xem người viết kinh.
  Khen rằng: Bt php đ tinh,
  So vo với thiếp Lanđnh no thua!
  Tiếc thay lưu lạc giang hồ,
  Nghn vng thật cũng nn mua lấy ti!
  Thiền tr cạn nước hồng mai,
  Thong dong nối gt như trai cng về.
  Nng cng e lệ ủ ,
  Rỉ tai hỏi lại hoa t trước sau.
  Hoa rằng: B đến đ lu,
  Nhn chn đứng np độ đu nửa giờ.
  Rnh rnh kẽ tc chn tơ,
  Mấy lời nghe hết đ dư tỏ tường.
  Bao nhiu đoạn khổ tnh thương,
  Nỗi ng vật v nỗi nng thở than.
  Ngăn ti đứng lại một bn,
  Chn tai rồi mới bước ln trn lầu.
  Nghe thi kinh hi xiết đu:
  Đn b thế ấy thấy u một người!
  ấy mới gan ấy mới ti,
  Nghĩ cng thm nỗi sởn gai rụng rời!
  Người đu su sắc nước đời,
  M chng Thc phải ra người b tay!
  Thực tang bắt được dường ny,
  Mu ghen ai cũng chau my nghiến răng.
  Thế m im chẳng đi đằng,
  Cho mời vui vẻ ni năng dịu dng.
  Giận dầu ra dạ thế thường,
  Cười ny mới thực khn lường hiểm su!
  Thn ta ta phải lo u,
  Miệng hm nọc rắn ở đu chốn ny.
  V chăng chắp cnh cao bay,
  Ro cy lu cũng c ngy bẻ hoa!
  Phận bo bao quản nước sa,
  Lnh đnh đu nữa cũng l lnh đnh.
  Chỉn e qu khch một mnh,
  Tay khng chưa dễ tm vnh ấm no!
  Nghĩ đi nghĩ lại quanh co,
  Phật tiền sẵn c mọi đồ kim ngn.
  Bn mnh giắt để hộ thn,
  Lần nghe canh đ một phần trống ba.
  Cất mnh qua ngọn tường hoa.
  Lần đường theo bng trăng t về ty.
  Mịt m dặm ct đồi cy,
  Tiếng g điếm nguyệt dấu giy cầu sương.
  Canh khuya thn gi dặm trường,
  Phần e đường s phần thương di dầu!
  Trời đng vừa rạng ngn du,
  Bơ vơ no đ biết đu l nh!
  Cha đu trng thấy nẻo xa,
  Rnh rnh Chiu ẩn am ba chữ bi.
  Xăm xăm g mi cửa ngoi,
  Trụ tr nghe tiếng rước mời vo trong.
  Thấy mu ăn mặc nu sồng,
  Gic Duyn sư trưởng lnh lng liền thương.
  Gạn gng ngnh ngọn cho tường,
  Lạ lng nng hy tm đường ni quanh:
  Tiểu thiền qu ở Bắckinh,
  Quy sư quy Phật tu hnh bấy lu.
  Bản sư rồi cũng đến sau,
  Dạy đưa php bảo sang hầu sư huynh.
  Ry vng diện hiến rnh rnh,
  Chung vng khnh bạc bn mnh giở ra,
  Xem qua sư mới dạy qua:
  Phải ni Hằng Thủy l ta hậu tnh.
  Chỉn e đường s một mnh,
  Ơở đy chờ đợi sư huynh t ngy.
  Gởi thn được chốn am my,
  Muối dưa đắp đổi thng ngy thong dong.
  Kệ kinh cu cũ thuộc lng,
  Hương đn việc trước trai phng quen tay.
  Sớm khuya l bối phiến my,
  Ngọn đn khu nguyệt tiếng chầy nện sương.
  Thấy nng thng tuệ khc thường,
  Sư cng nể mặt nng cng vững chn.
  Cửa thiền vừa cữ cuối xun,
  Bng hoa đầy đất vẻ ngn vang trời.
  Gi quang my tạnh thảnh thơi,
  C người đn việt ln chơi cửa gi.
  Giở đồ chung khnh xem qua,
  Khen rằng: Kho giống của nh Hoạn nương!
  Gic Duyn thực lo lường,
  Đm thanh mới hỏi lại nng trước sau.
  Nghĩ rằng khn nỗi giấu mầu,
  Sự mnh nng mới gt đầu by ngay:
  By giờ sự đ dường ny,
  Phận hn d rủi d may tại người.
  Gic Duyn nghe ni rụng rời,
  Nửa thương nửa sợ bồi hồi chẳng xong.
  Rỉ tai mới kể sự lng:
  Ơở đy cửa Phật l khng hẹp g.
  E chăng những sự bất kỳ,
  Để nng cho đến thế th cũng thương!
  Lnh xa trước liệu tm đường,
  Ngồi chờ nước đến nn dường cn qu.
  C nh họ Bạc bn kia,
  Am my quen lối đi về dầu hương.
  Nhắn sang dặn hết mọi đường,
  Dọn nh hy tạm cho nng tr chn.
  Những mừng được chốn an thn,
  Vội vng no kịp tnh gần tnh xa.
  No ngờ cng tổ bợm gi,
  Bạc b học với T b đồng mn!
  Thấy nng mặn phấn tươi son,
  Mừng thầm được mối bn bun c lời.
  Hư khng đặt để nn lời,
  Nng đ nhớn nhc rụng rời lắm phen.
  Mụ cng xui giục cho nn,
  Lấy lời hung hiểm p duyn Chu Trần.
  Rằng: Nng mun dặm một thn,
  Lại mang lấy tiếng dữ gần lnh xa.
  Kho oan gia của ph gia,
  Cn ai dm chứa vo nh nữa đy.
  Kip toan kiếm chốn xe dy,
  Khng dưng chưa dễ m bay đường trời!
  Nơi gần th chẳng tiện nơi,
  Nơi xa th chẳng c người no xa.
  Ny chng Bạc Hạnh chu nh,
  Cũng trong thn thch ruột r chẳng ai.
  Cửa hng bun bn chu Thai,
  Thật th c một đơn sai chẳng hề.
  Thế no nng cũng phải nghe,
  Thnh thn rồi sẽ liệu về chu Thai.
  Bấy giờ ai lại biết ai,
  Dầu lng bể rộng sng di thnh thnh.
  Nng d quyết chẳng thuận tnh,
  Tri trời nẻo trước lụy mnh đến sau.
  Nng cng mặt ủ my chau,
  Cng nghe mụ ni cng đau như dần.
  Nghĩ mnh tng đất sẩy chn,
  Thế cng nng mới xa gần thở than:
  Thiếp như con n lạc đn,
  Phải cung ry đ sợ ln cy cong!
  Cng đường d tnh chữ tng,
  Biết người biết mặt biết lng lm sao?
  Nữa khi mun một thế no,
  Bn mnh bun si chắc vo lưng đu?
  D ai lng c sở cầu,
  Tm minh xin quyết với nhau một lời.
  Chứng minh c đất c trời,
  Bấy giờ vượt bể ra khơi quản g?
  Được lời mụ mới ra đi,
  Mch tin họ Bạc tức th sắm sanh.
  Một nh dọn dẹp linh đnh,
  Qut sn đặt trc rửa bnh thắp nhang.
  Bạc sinh quỳ xuống vội vng,
  Qu lời nguyện hết Thnh hong Thổ cng.
  Trước sn lng đ gii lng,
  Trong mn lm lễ tơ hồng kết duyn.
  Thnh thn mới rước xuống thuyền,
  Thuận buồm một l xui miền chu Thai.
  Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi,
  Bạc sinh ln trước tm nơi mọi ngy.
  Cũng nh hnh viện xưa nay,
  Cũng phường bn thịt cũng tay bun người.
  Xem người định gi vừa rồi,
  Mối hng một đ ra mười th bung.
  Mượn người thu kiệu rước nng,
  Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa!
  Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,
  Bn trong thấy một mụ ra vội vng.
  Đưa nng vo lạy gia đường,
  Cũng thần my trắng cũng phường lầu xanh!
  Thoắt trng nng đ biết tnh,
  Chim lồng khn lẽ cất mnh bay cao.
  Chm cha ci số hoa đo,
  Gỡ ra rồi lại buộc vo như chơi!
  Nghĩ đời m ngn cho đời,
  Ti tnh chi lắm cho trời đất ghen!
  Tiếc thay nước đ đnh phn,
  M cho bn lại vẩn ln mấy lần!
  Hồng qun với khch hồng quần,
  Đ xoay đến thế cn vần chưa tha.
  Lỡ từ lạc bước bước ra,
  Ci thn liệu những từ nh liệu đi.
  Đầu xanh đ tội tnh g?
  M hồng đền qu nửa th chưa thi.
  Biết thn chạy chẳng khỏi trời,
  Cũng liều mặt phấn cho rồi ngy xanh.
  Lần thu gi mt trăng thanh,
  Bỗng đu c khch bin đnh sang chơi.
  Ru hm hm n my ngi,
  Vai năm tấc rộng thn mười thước cao.
  Đường đường một đấng anh ho,
  Cn quyền hơn sức lược thao gồm ti.
  Đội trời đạp đất ở đời,
  Họ Từ tn Hải vốn người Việtđng.
  Giang hồ quen th vẫy vng,
  Gươm đn nửa gnh non sng một cho.
  Qua chơi nghe tiếng nng Kiều,
  Tấm lng nhi nữ cũng xiu anh hng.
  Thiếp danh đưa đến lầu hồng,
  Hai bn cng liếc hai lng cng ưa.
  Từ rằng: Tm phc tương cờ,
  Phải người trăng gi vật vờ hay sao?
  Bấy lu nghe tiếng m đo,
  Mắt xanh chẳng để ai vo c khng?
  Một đời được mấy anh hng,
  B chi c chậu chim lồng m chơi!
  Nng rằng: Người dạy qu lời,
  Thn ny cn dm xem ai lm thường!
  Cht ring chọn đ thử vng,
  Biết đu m gởi can trường vo đu?
  Cn như vo trước ra sau,
  Ai cho kn chọn vng thau tại mnh!
  Từ rằng: Lời ni hữu tnh,
  Khiến người lại nhớ cu Bnhnguyn qun.
  Lại đy xem lại cho gần,
  Phỏng tin được một vi phần hay khng?
  Thưa rằng: Lượng cả bao dong,
  Tấndương được thấy my rồng c phen.
  Rộng thương cỏ nội hoa hn,
  Cht thn bo bọt dm phiền mai sau!
  Nghe lời vừa gật đầu,
  Cười rằng: Tri kỷ trước sau mấy người?
  Khen cho con mắt tinh đời,
  Anh hng đon giữa trần ai mới gi!
  Một lời đ biết đến ta,
  Mun chung nghn tứ cũng l c nhau!
  Hai bn hợp tm đầu,
  Khi thn chẳng lọ l cầu mới thn.
  Ngỏ lời ni với băng nhn,
  Tiền trăm lại cứ nguyn ngn pht hon.
  Buồng ring sửa chốn thanh nhn,
  Đặt giường thất bảo vy mn bt tin.
  Trai anh hng gi thuyền quyn,
  Phỉ nguyền snh phượng đẹp duyn cưỡi rồng.
  Nửa năm hương lửa đương nồng,
  Trượng phu thoắt đ động lng bốn phương,

  Trng vời trời bể mnh mang,
  Thanh gươm yn ngựa ln đường thẳng giong.
  Nng rằng: Phận gi chữ tng,
  Chng đi thiếp cũng một lng xin đi.
  Từ rằng: Tm phc tương tri,
  Sao chưa thot khỏi nữ nhi thường tnh?
  Bao giờ mười vạn tinh binh,
  Tiếng ching dậy đất bng tinh rợp đường.
  Lm cho r mặt phi tường,
  Bấy giờ ta sẽ rước nng nghi gia.
  Bằng nay bốn bể khng nh,
  Theo cng thm bận biết l đi đu?
  Đnh lng chờ đ t lu,
  Chầy chăng l một năm sau vội g!
  Quyết lời dứt o ra đi,
  Gi đưa bằng tiện đ la dặm khơi.
  Nng từ chiếc bng song mai,
  Đm thu đằng đẵng nhặt ci then my.
  Sn ru chẳng vẽ dấu giy,
  Cỏ cao hơn thước liễu gầy vi phn.
  Đoi trng mun dặm tử phần,
  Hồn qu theo ngọn my Tần xa xa.
  Xt thay huyn nỗi xun gi,
  Tấm lng thương nhớ biết l c ngui?
  Chốc đ mười mấy năm trời.
  Cn ra khi đ da mồi tc sương.
  Tiếc thay cht nghĩa cũ cng,
  Dẫu la ngỏ cn vương tơ lng.
  Duyn em d nối chỉ hồng,
  May ra khi đ tay bồng tay mang.
  Tấc lng cố quốc tha hương,
  Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.
  Cnh hồng bay bổng tuyệt vời,
  Đ mn con mắt phương trời đăm đăm,
  Đm ngy luống những m thầm,
  Lửa binh đu đ ầm ầm một phương.
  Ngất trời st kh mơ mng,
  Đầy sng knh ngạc chật đường gip binh.
  Người quen thuộc kẻ chung quanh,
  Nhủ nng hy tạm lnh mnh một nơi.
  Nng rằng: Trước đ hẹn lời,
  Dẫu trong nguy hiểm dm rời ước xưa!
  Cn đang dng dắng ngẩn ngơ,
  Mi ngoi đ thấy bng cờ tiến la.
  Gip binh ko đến quanh nh,
  Đồng thanh cng gởi: No l phu nhn?
  Hai bn mười vị tướng qun,
  Đặt gươm cởi gip trước sn khấu đầu.
  Cung nga thể nữ nối sau,
  Rằng: Vng lệnh chỉ rước chầu vu quy.
  Sẵn sng phượng liễn loan nghi,
  Hoa quan chấp chới h y rỡ rng.
  Dựng cờ nổi trống ln đường,
  Trc tơ nổi trước kiệu vng ko sau.
  Hỏa bi tiền lộ ruổi mau,
  Nam đnh nghe động trống chầu đại doanh.
  Ko cờ lũy pht sng thnh,
  Từ cng ra ngựa thn nghnh cửa ngoi.
  Rỡ mnh l vẻ cn đai,
  Hy cn hm n my ngi như xưa.
  Cười rằng: C nước duyn ưa!
  Nhớ lời ni những bao giờ hay khng?
  Anh hng mới biết anh hng,
  Ry xem phỏng đ cam lng ấy chưa?
  Nng rằng: Cht phận ngy thơ,
  Cũng may dy ct được nhờ bng cy!
  Đến by giờ mới thấy đy,
  M lng đ chắc những ngy một hai.
  Cng nhau trng mặt cả cười,
  Dan tay về chốn trướng mai tự tnh.
  Tiệc by thưởng tướng khao binh,
  Th thng trống trận rập rnh nhạc qun.
  Vinh hoa b lc phong trần,
  Chữ tnh ngy lại thm xun một ngy.
  Trong qun c lc vui vầy,
  Thong dong mới kể sự ngy hn vi:
  Khi V tch khi Lm truy,
  Nơi th lừa đảo nơi th xt thương.
  Tấm thn ry đ nhẹ nhng,
  Cht cn n on đi đường chưa xong.
  Từ cng nghe ni thủy chung,
  Bất bnh nổi trận đng đng sấm vang.
  Nghim qun tuyển tướng sẵn sng,
  Dưới cờ một lệnh vội vng ruổi sao.
  Ba qun chỉ ngọn cờ đo,
  Đạo ra V tch đạo vo Lm truy.
  Mấy người phụ bạc xưa kia,
  Chiếu danh tầm n bắt về hỏi tra.
  Lại sai lệnh tiễn truyền qua,
  Giữ ging họ Thc một nh cho yn.
  Mụ quản gia vi Gic Duyn,
  Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời.
  Thệ sư kể hết mọi lời,
  Lng lng cũng giận người người chấp uy.
  Đạo trời bo phục chỉn gh,
  Kho thay một mẻ tm về đầy nơi.
  Qun trung gươm lớn gio di,
  Vệ trong thị lập cơ ngoi song phi.
  Sẵn sng tề chỉnh uy nghi,
  Vc đng chật đất tinh kỳ rợp sn.
  Trướng hm mở giữa trung qun,
  Từ cng snh với phu nhn cng ngồi.
  Tin nghim trống chửa dứt hồi,
  Điểm danh trước dẫn chực ngoi cửa vin.
  Từ rằng: n on hai bn,
  Mặc nng xử quyết bo đền cho minh.
  Nng rằng: Mun cậy uy linh,
  Hy xin bo đp n tnh cho phu.
  Bo n rồi sẽ trả th.
  Từ rằng: Việc ấy để cho mặc nng.
  Cho gươm mời đến Thc lang,
  Mặt như chm đổ mnh dường giẻ run.
  Nng rằng: Nghĩa nặng nghn non,
  Lmtruy người cũ chng cn nhớ khng?
  Sm Thương chẳng vẹn chữ tng,
  Tại ai h dm phụ lng cố nhn?
  Gấm trăm cuốn bạc nghn cn,
  Tạ lng dễ xứng bo n gọi l.
  Vợ chng quỷ qui tinh ma,
  Phen ny kẻ cắp b gi gặp nhau!
  Kiến b miệng chn chưa lu,
  Mưu su cũng trả nghĩa su cho vừa!
  Thc sinh trng mặt bấy giờ,
  Mồ hi chng đ như mưa ướt dầm.
  Lng ring mừng sợ khn cầm,
  Sợ thay m lại mừng thầm cho ai.
  Mụ gi sư trưởng thứ hai.
  Thoắt đưa đến trước vội mời ln trn.
  Dắt tay mở mặt cho nhn:
  Hoa n kia với Trạc Tuyền cũng ti!
  Nhớ khi lỡ bước sẩy vời,
  Non vng chưa dễ đền bồi tấm thương.
  Nghn vng gọi cht lễ thường,
  M lng Phiếu mẫu mấy vng cho cn!
  Hai người trng mặt tần ngần,
  Nửa phần khiếp sợ nửa phần mừng vui.
  Nng rằng: Xin hy rốn ngồi,
  Xem cho r mặt biết ti bo th!
  Kp truyền chư tướng hiến ph,
  Lại đem cc tch phạm t hậu tra.
  Dưới cờ gươm, tuốt nắp ra,
  Chnh danh thủ phạm tn l Hoạn Thư.
  Thoắt trng nng đ cho thưa,
  Tiểu thư cũng c by giờ đến đy!
  Đn b dễ c mấy tay,
  Đời xưa mấy mặt đời ny mấy gan!
  Dễ dng l thi hồng nhan,
  Cng cay nghiệt lắm cng oan tri nhiều!
  Hoạn thư hồn lạc phch xiu,
  Khấu đầu dưới trướng lựa điều ku ca.
  Rằng: Ti cht dạ đn b,
  Ghen tung th cũng người ta thường tnh.
  Nghĩ cho khi cc viết kinh,
  Với khi khỏi cửa dứt tnh chẳng theo.
  Lng ring ring những knh yu,
  Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai!
  Trt lng gy việc chng gai,
  Cn nhờ lượng bể thương bi cho chăng!
  Khen cho: Thật đ nn rằng,
  Khn ngoan đến mực ni năng phải lời.
  Tha ra th cũng may đời,
  Lm ra th cũng ra người nhỏ nhen.
  Đ lng tri qu th nn,
  Truyền qun lệnh xuống trướng tiền tha ngay.
  Tạ lng lạy trước sn my,
  Cửa vin lại dắt một dy dẫn vo.
  Nng rằng: Lồng lộng trời cao,
  Hại nhn nhn hại sự no tại ta!
  Trước l Bạc Hạnh Bạc b,
  Bn l Ưng Khuyển bn l Sở Khanh,
  T b với M Gim sinh,
  Cc bn tội ấy đng tnh cn sao?
  Lệnh qun truyền xuống nội đao,
  Thề sao th lại cứ sao gia hnh.
  Mu rơi thịt nt tan tnh,
  Ai ai trng thấy hồn kinh phch rời.
  Cho hay mun sự tại trời,
  Phụ người chẳng b khi người phụ ta!
  Mấy người bạc c tinh ma,
  Mnh lm mnh chịu ku m ai thương.
  Ba qun đng mặt php trường,
  Thanh thin bạch nhật r rng cho coi.
  Việc nng bo phục vừa rồi,
  Gic Duyn vội đ gởi lời từ quy.
  Nng rằng: Thin tải nhất th,
  Cố nhn đ dễ mấy khi bn hon.
  Rồi đy bo hợp my tan,
  Biết đu hạc nội my ngn l đu!
  Sư rằng: Cũng chẳng mấy lu,
  Trong năm năm lại gặp nhau đ m.
  Nhớ ngy hnh cước phương xa,
  Gặp sư Tam Hợp vốn l tin tri.
  Bảo cho hội ngộ chi kỳ,
  Năm nay l một nữa th năm năm.
  Mới hay tiền định chẳng lầm,
  Đ tin điều trước ắt nhằm việc sau.
  Cn nhiều n i với nhau,
  Cơ duyn no đ hết đu vội g?
  Nng rằng: Tiền định tin tri,
  Lời sư đ dạy ắt th chẳng sai.
  Họa bao giờ c gặp người,
  V ti cậy hỏi một lời chung thn.
  Gic Duyn vng dặn n cần,
  Tạ từ thoắt đ dời chn ci ngoi.
  Nng từ n on rạch ri,
  Bể oan dường đ vơi vơi cạnh lng.
  Tạ n lạy trước Từ cng:
  Cht thn bồ liễu no mong c ry!
  Trộm nhờ sấm st ra tay,
  Tấc ring như cất gnh đầy đổ đi!
  Chạm xương chp dạ xiết chi,
  Dễ đem gan c đền gh trời my!
  Từ rằng: Quốc sĩ xưa nay,
  Chọn người tri kỷ một ngy được chăng?
  Anh hng tiếng đ gọi rằng,
  Giữa đường dẫu thấy bất bằng m tha!
  Huống chi việc cũng việc nh,
  Lọ l thm tạ mới l tri n.
  Xt nng cn cht song thn,
  Bấy nay kẻ Việt người Tần cch xa.
  Sao cho mun dặm một nh,
  Cho người thấy mặt l ta cam lng.
  Vội truyền sửa tiệc qun trung,
  Mun binh nghn tướng hội đồng tẩy oan.
  Thừa cơ trc chẻ ngi tan,
  Bnh uy từ ấy sấm ran trong ngoi.
  Triều đnh ring một gc trời,
  Gồm hai văn v rạch đi sơn h.
  Đi cơn gi qut mưa sa,
  Huyện thnh đạp đổ năm ta ci nam.
  Phong trần mi một lưỡi gươm,
  Những loi gi o ti cơm s g!
  Nghnh ngang một ci bin thy,
  Km g c quả km g b vương!
  Trước cờ ai dm tranh cường,
  Năm năm hng cứ một phương hải tần.
  C quan tổng đốc trọng thần,
  L Hồ Tn Hiến kinh lun gồm ti.
  Đẩy xe vng chỉ đặc sai,
  Tiện nghi bt tiễu việc ngoi đổng nhung.
  Biết Từ l đấng anh hng,
  Biết nng cũng dự qun trung luận bn.
  Đng qun lm chước chiu an,
  Ngọc vng gấm vc sai quan thuyết hng.
  Lại ring một lễ với nng,
  Hai tn thể nữ ngọc vng nghn cn.
  Tin vo gởi trước trung qun,
  Từ cng ring hy mười phn hồ đồ.
  Một tay gy dựng cơ đồ,
  Bấy lu để Sở sng Ng tung honh!
  B thn về với triều đnh,
  Hng thần lơ lo phận mnh ra đu?
  Ao xim rng buộc lấy nhau,
  Vo luồn ra ci cng hầu m chi?
  Sao bằng ring một bin thy,
  Sức ny đ dễ lm g được nhau?
  Chọc trời quấy nước mặc dầu,
  Dọc ngang no biết trn đầu c ai?
  Nng th thật dạ tin người,
  Lễ nhiều ni ngọt nghe lời dễ xiu.
  Nghĩ mnh mặt nước cnh bo,
  Đ nhiều lưu lạc lại nhiều gian trun.
  Bằng nay chịu tiếng vương thần,
  Thnh thnh đường ci thanh vn hẹp g!
  Cng tư vẹn cả hai bề,
  Dần d rồi sẽ liệu về cố hương.
  Cũng ngi mệnh phụ đường đường,
  Nở nang my mặt rỡ rng mẹ cha.
  Trn v nước dưới v nh,
  Một l đắc hiếu hai l đắc trung.
  Chẳng hơn chiếc bch giữa dng,
  E d sng vỗ hi hng nước sa.
  Nhn khi bn bạc gần xa,
  Thừa cơ nng mới bn ra ni vo.
  Rằng: Trong Thnh trạch dồi do,
  Tưới ra đ khắp thấm vo đ su.
  Bnh thnh cng đức bấy lu,
  Ai ai cũng đội trn đầu biết bao.
  Ngẫm từ dấy việc binh đao,
  Đống xương Vđịnh đ cao bằng đầu.
  Lm chi để tiếng về sau,
  Nghn năm ai c khen đu Hong So!
  Sao bằng lộc trọng quyền cao,
  Cng danh ai dứt lối no cho qua?
  Nghe lời nng ni mặn m,
  Thế cng Từ mới trở ra thế hng.
  Chỉnh nghi tiếp sứ vội vng,
  Hẹn kỳ thc gip quyết đường giải binh.
  Tin lời thnh hạ yu minh,
  Ngọn cờ ngơ ngc trống canh trễ trng.
  Việc binh bỏ chẳng giữ ging,
  Vương sư dm đ tỏ tường thực hư.
  Hồ cng quyết kế thừa cơ,
  Lễ tin binh hậu khắc cờ tập cng.
  Ko cờ chiu phủ tin phong,
  Lễ nghi dn trước vc đng phục sau.
  Từ cng hờ hững biết đu,
  Đại quan lễ phục ra đầu cửa vin.
  Hồ cng m hiệu trận tiền,
  Ba bề pht sng bốn bn ko cờ.
  Đang khi bất chẳng ngờ,
  Hm thing khi đ sa cơ cũng hn!
  Tử sinh liều giữa trận tiền,
  Dạn dầy cho biết gan liền tướng qun!
  Kh thing khi đ về thần,
  Nhơn nhơn cn đứng chn chn giữa vng!
  Trơ như đ vững như đồng,
  Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời.
  Quan qun truy st đuổi di.
  U st kh ngất trời ai đang.
  Trong ho ngoi lũy tan hoang,
  Loạn qun vừa dắt tay nng đến nơi.
  Trong vng tn đ bời bời,
  Thấy Từ cn đứng giữa trời trơ trơ.
  Khc rằng: Tr dũng c thừa,
  Bởi nghe lời thiếp nn cơ hội ny!
  Mặt no trng thấy nhau đy?
  Th liều sống thc một ngy với nhau!
  Dng thu như giội cơn sầu,
  Dứt lời nng cũng gieo đầu một bn.
  Lạ thay oan kh tương triền!
  Nng vừa phục xuống Từ liền ng ra.


  Xin xem tiếp phần 3