• Tiếng rao giữa Si Gn ....by Ngũ Nghinh


  Pix by Ngọc Thu

  Trưa nằm nghe tiếng rao ...bật dậy ..vo FB của một người bạn , đọc bi thơ ...họa lại..chẳng biết viết g v tiếng rao mi m ảnh trong đầu ..thi th viết bi thơ

  Tiếng rao giữa Si Gn , gửi tặng ACE Quảng Ngi thn thương !


  Tiếng rao giữa Si Gn


  Trưa yn nằm dỗ giấc mơ

  Tiếng rao trong ng bời bời nhớ nhung
  Ai cần dao ko mi.....hng?
  Giọng Quảng mồn một rao hời đong đưa
  Đạp xe đi giữa ban trưa

  Nghe thương qu đỗi giọng vừa rao đy

  Thn gầy rong ruỗi cả ngy
  Mong con gắng học mai ny thot thn
  Thot qua một kiếp cơ bần
  Cha mơ con với mảnh bằng rạng danh
  Ngy mai - đang đến thật gần

  Giảng đường con đứng tần ngần đợi cha

  Ngy mai - ngy mốt khng xa

  Tiếng rao lanh lảnh của Cha giữa đời !!!!
  Ngũ Nghinh
  This article was originally published in blog: Tiếng rao giữa Si Gn ....by Ngũ Nghinh started by kingkong