Conversation Between kingkong and NgocThuy

 1. kingkong
  KK chc NThiep thuong lo binh an, thuan buam xuoi gio ve mien que huong VN. KK gui loi tham cac ban be IVS.
  Chc vui,
  KK
 2. kingkong
  KK nghe giong Hue sao ma de thuong qua...nhu chim hoa mi hay son ca hot khong bằng.
  Hm no lm lại... another try!
  Chuc NT vui,
  KK
 3. NgocThuy
  chu choa i, ci link ny n hiện đại- hại điện qu trời. Thấy KK đ m muốn tm tờ giấy để viết NT cứ phải chạy lng vng, trang no cũng lật lui lật tới , khộ quạ, khộ quạ.
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3