kingkong

Toàn văn BÀI PHÁT BIỂU của TRUMP tại ĐÀ NẴNG (tiếng Việt & tiếng Anh)

Rate this Entry
Contributed by Kim Tien

Trong bài diễn văn, theo Trump... Học Sinh Việt Nam là những học sinh rất giỏi (top students) trên thế giới. Tôi tin và hảnh diện về điều đó.

Toàn văn BÀI PHÁT BIỂU (tiếng Việt) của TRUMP tại ĐÀ NẴNG

https://m.youtube.com/watch?v=Dzy43I0eH4U


Toàn văn bài diễn văn bằng tiếng Anh của Tổng thống Donald Trump:

https://www.whitehouse.gov/the-press...a-nang-vietnam
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments