kingkong

Người kể chuyện t́nh – Tập 9: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Thư t́nh gửi người

Rate this Entry
Người kể chuyện t́nh – Tập 9: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Thư t́nh gửi người

Mời cac ban nghe nhạc của Trinh Công Sơn và Thanh Sơn qua chương tŕnh "Người Kể Chuyện T́nh" qua hai Link.https://www.youtube.com/watch?v=lAq137pMrdw

https://www.youtube.com/watch?v=697Km3frFGs


Kinh Kong
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments