kingkong

Tái ông thất mă… Truyện ngụ ngôn

Rate this Entry
Tái ông thất mă… Truyện ngụ ngôn

Họa và phúc tương sinh với nhau và sự chuyển hóa này khó mà lường trước được.

Xưa có một ông già sống ở vùng biên giới phía Bắc. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Một hôm ông phát hiện ra rằng con ngựa của ông đă chạy mất sang nước Hồ láng giềng. Hàng xóm cảm thấy tiếc cho ông nhưng ông già nói, “Biết đâu nó lại là mang đến một điều phúc?”

Vài tháng sau, con ngựa đă mất tích của ông đột nhiên quay trở về cùng với một con ngựa quư nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông v́ điều may đó. Nhưng ông nói “Biết đâu nó lại mang đến tai họa?”

Con trai ông thích cưỡi con ngựa quư, và rồi một hôm anh ta bị ngă ngựa găy chân và bị què. Hàng xóm đến an ủi ông nhưng ông lại trả lời “Biết đâu nó lại mang đến điều phúc?”

Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, và tất cả thanh niên trai tráng đều phải ṭng quân ra trận – kết quả là cứ 10 người đi th́ 9 người tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết.

Phúc có thể trở thành họa, và rồi họa đó lại có thể chuyển thành phúc. Sự chuyển hóa này là vô tận và sự bí ẩn của nó măi măi là điều huyền bí đối với nhân loại.
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments