mautriet

tạm...như đă có nhiều...(đóng cửa blog)

Rate this Entry
tạm
đóng cửa my blog
dọn dẹp
rác
quyét
ḅng bong
đă lắm ruồi

thêm thông báo
ai có nhu cầu giấy gói xôi,gói ..ǵ cũng được miễm là có gói....( hơi Thơ
một chút là được) hoặc giấy chùi mùi..... như thơ ...hoặc đang bị...táo xin liên hệ với chủ nhân blog,,sẽ khuyến măi ...nhiều bất ngờ ..choáng
đa tạ
quí vị nào mail trước sẽ ưu tiên
Đ/C liên lạc trực tuyến caonguyentho@gmail.com
sđt ..xin lổi nhậu bỏ quên..mai mốt sẽ có
vp ,,nhà chưa có số quận chín phường tam bành í lộn chờ hỏi lại
đường tum lum số !1,2,3,4,5,6, tui c̣n hông rành nữa huống hồ mấy vị
cứ thoải mái ll ai nhanh tay có hưởng
đa tạ

Updated 12-15-2011 at 09:09 AM by mautriet (thêm)

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments