Hướng Dẫn Cơ Bản về IVS Quảng Ngăi Website
Contributed by Kinh Kông, IVS
October 19, 2010 3:31 PM

Attachment 1857

Thân chào các bạn,


IVS Website được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho t́nh bạn (frienship), tương trợ lẫn nhau (support), nối được liên lạc (connection) với nhiều bạn cũ sau nhiều năm xa cách, và chia xẻ (share) những kỷ niệm của tuổi thơ. IVS website là một phương tiện thông tin, liên lạc và được thiết kế theo dạng “cùng hợp tác” (collaborative tool) trong đó mỗi thành viên có thể đăng bài và nhận xét các bài viết của các thành viên khác theo ư riêng của ḿnh mà không bị hạn chế. Trong tinh thần đó IVS Website sẽ thành công khi có được nhiều bạn tham gia (participate) tích cực trong việc post các bài vở, thơ văn, âm nhạc, chia xẻ ngọt bùi v.v. Tất cả góp ư (pros and cons, positive and negative) đều được IVS Website đón nhận miễn là ư kiến đó mang tính xây dựng (constructive) và trong t́nh bằng hữu (friendship). Note: Mỗi thành viên chỉ phê b́nh bài viết, nhưng không phê b́nh người viết.

Hướng Dẫn Cơ Bản về IVS Quảng Ngăi Website:

Hầu hết các câu hỏi thông thường đă được website (via software package) trả lời qua mục “FAQ” (frequently asked questions). Sau khi register xong, bạn bấm vào box “FORUM”. Ngay bên dưới bạn bấm vào chữ “FAQ” and here we go!

Phần hướng dẫn cơ bản có 3 mục:

Phần I: Đăng Kư (register to become a member)
Phần II: Đọc và xem (Read & View)
Phần III: Create and Post (articles/threads/pictures)

Chúc vui,
Kinh Kông

__________________________________________________ __________________

Phần I: Đăng Kư (register to become a member)

Xin click vào http://ivsquangngai.org/

Then…at the top right corner:

1) Gơ chuột vào “Register”. Sau đó, bạn theo các bước trên màn ảnh.
2) Đánh máy vào box User Name: (bạn tự chọn, nên dùng tên của bạn)
ví dụ: KingKong
3) Đánh máy vào box password: (bạn tự chọn và ghi nhớ)
ví dụ: kinhkongivs2010
4) Confirm password: Đánh máy giống như password bên trên
5) Email Address: Dùng email mà bạn đă dùng trong IVSQuangNgaigroup.
ví dụ: knt427@yahoo.com
6) Confirm email address: Đánh máy giống như email address bên trên
7) Image Verification: Đánh máy giống như các mẫu tự hay số mă mà bạn thấy trên màn ảnh của máy PC.
8) Referrer: Bạn có thể để trống (hay điền vào kingkong)
9) Time Zone: Bạn có thể chọn time zone thích hợp (or bỏ qua, ignore it)
10) Receive emails: Bạn có thể check vào box “Receive emails from administrators”
11) Bạn cần đọc nội quy (rules) và đồng thuận. Sau đó check vào box “I have read….”
12) Gơ chuột vào box “Complete Registration”

That’s it for the registration.

Bạn có thể update profile và thêm h́nh của bạn vào profile:

1) Ở hàng đầu tiên (at the very top line)
Welcome – Notification – My Profile – Settings - …..
2) Hit “Settings
Ở bên trái của màn ảnh, under “My Profile”
3) Hit “Edit Profile
4) Key in ngày và tháng sinh (DOB, để các bạn chúc mừng sinh nhật!!!)
5) Fill in phần Biography, ví dụ: Tú tài năm 1976, TQT
6) Fill in phần Location, ví dụ: Houston, Texas
7) Hit “Save Changes”.

Ở bên trái của màn ảnh, under “My Profile”
8) Hit “Edit Profile Picture
9) Go to Option#2: Upload image from your computer
10) Hit “Browse”, xong chọn h́nh của bạn (picture of yours) từ máy vi tính của bạn.
11) Xong hit “Open
12) Hit “Save Changes”. You’re done!!!


Phần II: Đọc và xem (Read & View)

1) Làm sao để xem h́nh?

Sau khi register xong và bạn đang ở trong IVS website
http://ivsquangngai.org/

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Hăy bấm vào “GALLERY” (located at top central of the screen), xong bấm vào album muốn xem. Có album lớn với 112 h́nh và các albums nhỏ với vài h́nh. Hiện đă có trên 30 albums. Bạn nên create albums cho ḿnh để store h́nh ảnh riêng (private) hoặc share với bạn bè (public).

2) Làm sao để đọc thơ trong FORUM?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “FORUM” box (located at top left corner).
Chạy chuột theo scroll bar (vertical & bên tay phải) cho đến khi thấy mục “Văn Nghệ Văn Gừng”.
- Ở gần cuối trang (screen), nhấn chuột vào: Thơ (Poems).

Ví dụ:
- Nhấn chuột vào “Dấu Xưa - Thơ Hồ Thị Kim Trâm & Nhạc Hồ Bảng”.
- Tại cuối bài thơ, xin nhấn chuột vào dấu mũi tên (The “arrow” icon), nhạc sẽ được played in a few seconds. Nhớ mở âm thanh (turn on your speakers).

3) Làm sao để nghe nhạc trong FORUM?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “FORUM” box (located at top left corner).
Chạy chuột theo scroll bar (vertical & bên tay phải) cho đến khi thấy mục “Văn Nghệ Văn Gừng”.

- Ở gần cuối trang (screen), nhấn chuột vào:: Âm Nhạc (Music).

Ví dụ:

- Nhấn chuột vào chữ “Một Thời IVS”.
- Xin nhấn chuột vào dấu mũi tên (The “arrow” icon), nhạc sẽ được played in a few seconds. Nhớ mở âm thanh (turn on your speakers).

4) Làm sao để đọc các bài viết (văn xuôi) trong FORUM?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “FORUM” box (located at top left corner).
Chạy chuột theo scroll bar (vertical & bên tay phải) cho đến khi thấy mục “Văn Nghệ Văn Gừng”.
- Ở gần cuối trang (screen), nhấn chuột vào: Truyện (Stories), Tùy Bút (Journals).

Ví dụ:

- Nhấn chuột vào chữ “Nhóm Âu Cơ Khai Hoả

5) Làm sao để đọc các bài viết trong BLOGS?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “BLOGS” box (located at top left corner).
Các bài viết trong các blogs (public) sẽ hiện ra. Bạn chọn bài đọc.

Ví dụ: Gơ chuột vào bài của Ngọc Thúy

Tháng Ba, San José, IVSer.Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Ḥa
by Hoàng Ngọc Thuư


6) Làm sao để đọc các bài viết trong BLOGS của một người, e.g. Kingkong?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “BLOGS” box.
- Xong bấm vào “Member Blogs
- Xong bấm vào “Kingkong
Tất cả các tựa đề của bài viết (public) trong Kingkong’s blogs sẽ hiện ra.


Phần III: Create and Post (articles/threads/pictures)


1) Làm sao để tự tạo album cho chính ḿnh trên IVS Quang Ngai website?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “FORUM” box (located at top left corner).

Xong trên hàng chữ nhỏ:

New Posts – Private Message – FAQ – Calendar – Community - ……….

Gơ chuột vào chữ “COMMUNITY” (A new screen appears)
Xong bấm vào “My Albums
Bên phía tay mặt, bấm vào “Create New Album”.
Đặt tên cho album, ví dụ: Trần Anh Tuấn
Description, ví dụ: Trần Anh Tuấn IVS
Xong bạn check box “Public” (để các bạn khác cùng xem)
Hit “Save Changes
Hit “Upload Pictures” and a new screen appears.
Hit “Add Files
Hit “Upload files from your computer
Hit “Select file
Then find the picture in your PC (that you would like to upload)
Hit “Open
Hit “Upload files
Hit “Done
Hit “Save Changes

Bạn đă tạo xong 1 album với 1 h́nh trong đó.
Bạn có thể thêm nhiều h́nh vào album trên.
Bạn có thể make a Private Album (chỉ có ai mà bạn cho phép mới xem được các h́nh trong album).

Để xem album của chính bạn mới lập xong:
Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

1) Hit box “FORUM
Xong trên hàng chữ nhỏ:
New Posts – Private Message – FAQ – Calendar – Community - ……….
2) Hit “Community”. A pulldown menu will appear.
3) Hit “My Album”. That’s it!

2) Làm sao để tự ḿnh post các bài văn xuôi, lên IVS Quang Ngai website?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “FORUM” box (located at top left corner).
Chạy chuột theo scroll bar (vertical & bên tay phải) cho đến khi thấy mục “Văn Nghệ Văn Gừng”.

- Ở gần cuối trang (screen), nhấn chuột vào: Truyện (Stories), Tùy Bút (Journals).

- Bấm vào box “+ Post New Thread
- Xong bạn điền vào tựa đề (Title) và thân bài.
- Bạn có thể thêm h́nh ảnh bằng cách bấm vào “Attachment” và upload các h́nh ảnh (để phụ họa cho bài viết).
- Xong bạn hit “Preview Post” để xem laị.
- Ưng ư xong, bạn hit “Submit New Thread”.

Note: Nếu bạn có sai sót… không sao (No Problem!). Bạn có thể sửa chữa lại (edit) hay có thể xóa bỏ (delete) và làm lại.

That’s it!

3) Làm sao để tự ḿnh post các bài thơ (poems), lên IVS Quang Ngai website?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “FORUM” box (located at top left corner).
Chạy chuột theo scroll bar (vertical & bên tay phải) cho đến khi thấy mục “Văn Nghệ Văn Gừng”.

- Ở gần cuối trang (screen), nhấn chuột vào: Thơ (Poems)

- Bấm vào box “+ Post New Thread”
- Xong bạn điền vào tựa đề (Title) và thân bài.
- Bạn có thể thêm h́nh ảnh bằng cách bấm vào “Attachment” và upload các h́nh ảnh (để phụ họa cho bài viết).
- Xong bạn hit “Preview Post” để xem laị.
- Ưng ư xong, bạn hit “Submit New Thread”.

4) Làm sao để tự ḿnh post các bài nhạc (music), lên IVS Quang Ngai website?

Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

- Bấm vào the “FORUM” box (located at top left corner).
Chạy chuột theo scroll bar (vertical & bên tay phải) cho đến khi thấy mục “Văn Nghệ Văn Gừng”.

- Ở gần cuối trang (screen), nhấn chuột vào: Âm Nhạc (Music)

- Bấm vào box “+ Post New Thread”
- Xong bạn điền vào tựa đề (Title) và thân bài nhạc.
- Bạn có thể thêm phần âm thanh (MP3 file) bằng cách bấm vào “Attachment” và upload bản nhạc (MP3 file).
- Xong bạn hit “Preview Post” để xem laị.
- Ưng ư xong, bạn hit “Submit New Thread”.


5) Làm sao để tự tạo một Blog cho chính ḿnh trên IVS website?

Bạn cần login IVS Website
http://ivsquangngai.org/
Trên hàng : HOME – FORUM – BLOGS – WHAT’S NEW – GALLERY.

1) Hit “Blogs
Bên phải của màn ảnh,
2) hit “+Create New Post
3) Xong bạn điền vào tựa đề (Title) và thân bài.
4) Bạn có thể thêm h́nh ảnh bằng cách bấm vào “Attachment” và upload các h́nh ảnh (để phụ họa cho bài viết).
5) Xong bạn hit “Preview ” để xem laị.
6) Ưng ư xong, bạn hit “Post Now


Just play around with the IVS website and gain some further experience by yourself.

Good lucks!
Kinh Kông
IVSWebsite administrator
Houston – October 10, 2010