+ Reply to Thread
Page 3 of 7 FirstFirst 1 2 3 4 5 ... LastLast
Results 21 to 30 of 61

Thread: 2017 Thông báo Họp Mặt nhóm bạn Trường Đại Học Phú Thọ Khóa A74 tại Houston, Texas

 1. #21
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  VIET TRAVEL
  11210 Bellaire Blvd, Suite 139
  HOUSTON. TX 77072
  Web: www.viettravelusa.com

  VIETTRAVELUSA@YAHOO.COM
  Chi Ngoc Nhung & Ly Xuan Hoang
  832-659-5603 (C)
  Kinh Kong

 2. #22
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  Cac bac oi,

  Tien xe di chuyen (one-way, by group service) tu khach san den Galveston de di cruise estimated la $25/person (neu di 40 nguoi cho 1 chuyen) va se la $30/person (neu chi di 30 nguoi).
  Tien xe di chuyen (round trip) khach san - Galveston de di cruise va tro ve khach san estimated la $50/person (neu di 40 nguoi cho 1 chuyen) va se la $60/person (neu chi di 30 nguoi).

  So tien tren la estimates (cash) bao gom tien xe, tien tips, tolls, and other charges. Neu tra credit card thi phai tinh them tien thue (sales tax, khoang 8.25%).

  - Tuy theo tong so (total) nguoi ghi danh.... Neu duoi 30 nguoi tham gia cho 1 chuyen (one way, either Hotel-Galveston or Galveston-Hotel) thi minh se tim cach khac de co duoc chi phi thap hon.
  - Thuong la chuyen ve (Galveston back to Houston), mot so ban di thang tu Galveston ra phi truong thi nen di xe rieng hay taxi thuan tien hon la di shuttle.

  Kong
  9/14/2016

  P.S.
  Neu co ban nao ghi danh di xe shuttle ma sau nay thay doi y kien (cancel at the last minute, di xe rieng do ban be, ba con chuyen cho on an individual basis) thi BTC se khong co du tien chi phi trang trai cho chi phi thieu hut do. Mong cac ban thong cam.

  Kong
  9/14/2016
  Kinh Kong

 3. #23
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  Du kien ve va rooms nhu ben duoi.
  Anh em ho muon dong tien (estimates that I will collect for now). They will pay the difference as needed as time develops.

  Xin chi cho Kong uoc tinh gia ve (budgeting quote only, with no liability) de Kong thu tien truoc (va sau nay dat coc, deposit som de duoc gia re).

  Mong hoi am cua chi Nhung.

  Cam on chi,
  Kong

  #Số vé ,Loai pḥng, #person/room, # rooms ,Notes
  2 ,Inside, 1, 2, ,Single, snoring, no room sharing
  22 ,Inside, 2, 11
  10 ,Ocean View, 2, 5
  8 ,Balcony, 2, 4

  Total 42 vé (all are adults and below 65 years old)

  9/14/2016
  Kinh Kong

 4. #24
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  Chao anh Kong.

  1- Giá hiện nay pḥng single inside cho một người ở là $ 750.00
  vé này không book trước cho đến khi quyết định cho tên và trả tiền trong ṿng 3 ngày sau khi book.

  2- Giá estimate pḥng double inside giá mỗi người là $415.00X2= $ 830.00

  3-Giá pḥng double Ocean View mỗi người là $ 455.00 x 2= $910.00

  3-Giá pḥng double Balcony mỗi người là $ 577.00x2= $1154.00

  Giá group nếu book trên 8 phong double th́ sẽ được 1 free Cruises fare nhưng cần phải trả tiền thuế & Port fees cho vé free nầy.

  Cần ǵ thêm th́ email cho em.
  Cảm ơn anh.

  Ngoc Nhung
  9/15/2016
  Kinh Kong

 5. #25
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  Cac ban than men,

  Ve chuyen Cruise, gia ve estimate nhu sau:

  Note: vé này không book trước cho đến khi quyết định cho tên và trả tiền trong ṿng 3 ngày sau khi book.

  1- Giá hiện nay pḥng single inside cho một người ở là $ 750.00

  2- Giá estimate pḥng double inside giá mỗi người là $415.00 X 2= $ 830.00

  3-Giá pḥng double Ocean View mỗi người là $ 455.00 x 2= $910.00

  3-Giá pḥng double Balcony mỗi người là $ 577.00 x 2= $1154.00

  Giá vé bên trên bao gồm tiền vé, tiền thuế, booking & port fees.

  Giá group nếu book trên 8 phong double (tuc la 16 ve) th́ sẽ được 1 free Cruises fare nhưng cần phải trả tiền thuế & Port fees cho vé free nầy.

  Kong
  9/16/2016
  Kinh Kong

 6. #26
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  ​From: Nguyen Phuong ng_phuong2001@yahoo.com [acc74_group] <acc74_group@yahoogroups.com>
  Date: Fri, Oct 14, 2016 at 4:53 PM
  Subject: Re: [acc74_group] Re:
  To: "acc74_group@yahoogroups.com" <acc74_group@yahoogroups.com>


  Email cua Nguyen Phuong, ACK74 : ng_phuong2001@yahoo.com
  Noi them vao cho cac Ban o xa den Houston, can tro giup dua don tu San Bay ve Hotel hay dau do o Houston ( cho dip Reunion nay )
  Hotel : Co ban lo va goi cho cac Bac ten Hotel, Web de book online. ( BAc Hung cung cap thong tin nay )
  Dua don phi truong, Nguyen Phuong giup cac Ban ( neu co nhu cau ). xin cho biet chuyen bay, gio den, Phi truong den ( G.WBush hay Hobby ) va noi can den Hotel, address va so nguoi.
  Phuong chi lam cong viec sap xep thoi, co Bac Tai den san bay don cac Bac, chi xin cac Bac thanh toan truc tiep cho Bac Tai tien cash, 30 usd/nguoi.
  Chuc vui ve.
  Phuong
  Kinh Kong

 7. #27
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  ​Date: 2016-10-14 8:28 GMT-05:00
  Subject: Re: [acc74_group] Re: Re-Union A74 Houston Texas 13, 14,15 Oct 2017 - Thư mời cho các bạn ở VN - Update 11
  To: "acc74_group@yahoogroups.com" <acc74_group@yahoogroups.com>
  Cc: Binh Tran <binhyt2006@yahoo.com>, Banh NguyenVan <banhnv@danghuynh.vn>, Khai Vo Van ACC74 <khaivovan@gmail.com>, Tai Phan <phan75052@gmail.com>, "georgepines@prodigy.net" <georgepines@prodigy.net>, James Nguyen <jnguyen@moldmasters.com>, "tan.n.vuong@gmail.com" <tan.n.vuong@gmail.com>, "dep-ceo@danghuynh.vn" <dep-ceo@danghuynh.vn>, "m88ngo@gmail.com" <m88ngo@gmail.com>, Tien Vo Nhu <tienvonhu@yahoo.com>, "huynhbaminh75@gmail.com" <huynhbaminh75@gmail.com>, "hovanthem@gmail.com" <hovanthem@gmail.com>, "phanvanchien56@gmail.com" <phanvanchien56@gmail.com>, Trieu 1 <trieule@aol.com>, "cuongngn55@yahoo.com" <cuongngn55@yahoo.com>, "tuanha56@yahoo.com" <tuanha56@yahoo.com>, "dun@synopsys.com" <dun@synopsys.com>, "nhuthanh69@yahoo.com" <nhuthanh69@yahoo.com>, "harry_le@yahoo.com" <harry_le@yahoo.com>, "larryvous@gmail.com" <larryvous@gmail.com>, "vqthinh@gmail.com" <vqthinh@gmail.com>, "vnflyer@gmail.com" <vnflyer@gmail.com>, "stellar_1163@yahoo.com" <stellar_1163@yahoo.com>, "trinhvo@yahoo.com" <trinhvo@yahoo.com>, "tuan_mednet@yahoo.com" <tuan_mednet@yahoo.com>, "trungmn1954@yahoo.com" <trungmn1954@yahoo.com>, "phongnguyn43@yahoo.com.vn" <phongnguyn43@yahoo.com.vn>, "dinh.han@yahoo.com" <dinh.han@yahoo.com>, Le Minh <minhle86@gmail.com>, Nguyen Hiep <tamchinxba@yahoo.com>


  Hi TX HUng va cac ban
  Cac ban co the gui bang Paypal vao account cua The Hung. Account paypal cua The Hung la email cua The Hung: hnguyen_ca@yahoo.com
  Cac ban gui xong, gui email cho tui biet, tui se bao cao voi thu quy de update

  NHuu An: Account number la cai account cua moi nguoi, con routing number la cai number cua cai chi nhanh nha bank cua nguoi do'. Mot nha Bank thi du Bank of America and Chase, no co nhieu chi nhanh o khap moi noi. Vi vay Account Number + Routing Number la mot con so^' doc nhat (unique account number) cua mot nguoi.

  Cac ban chuyen tien qua account khong duoc, co the mo Paybal account chuyen cho The Hung nhu o tren....hoac kho' qua' thi` mua tem gui check ve dia chi cua Thu Quy Phuong roi email bao cho Phuong va BTC biet de theo doi.

  Cam on
  NTH
  Kinh Kong

 8. #28
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  ​From: Hung T Nguyen <hnguyen_ca@yahoo.com>
  To: "acc74_group@yahoogroups.com" <acc74_group@yahoogroups.com>
  Cc: Binh Tran <binhyt2006@yahoo.com>; Banh NguyenVan <banhnv@danghuynh.vn>; Khai Vo Van ACC74 <khaivovan@gmail.com>; Tai Phan <phan75052@gmail.com>; "georgepines@prodigy.net" <georgepines@prodigy.net>; Hùng:USA <hung_x_trinh@yahoo.com>; James Nguyen <jnguyen@moldmasters.com>; "tan.n.vuong@gmail.com" <tan.n.vuong@gmail.com>; "dep-ceo@danghuynh.vn" <dep-ceo@danghuynh.vn>; "m88ngo@gmail.com" <m88ngo@gmail.com>; Tien Vo Nhu <tienvonhu@yahoo.com>; "huynhbaminh75@gmail.com" <huynhbaminh75@gmail.com>; "hovanthem@gmail.com" <hovanthem@gmail.com>; "phanvanchien56@gmail.com" <phanvanchien56@gmail.com>; Trieu 1 <trieule@aol.com>; "cuongngn55@yahoo.com" <cuongngn55@yahoo.com>; "tuanha56@yahoo.com" <tuanha56@yahoo.com>; "dun@synopsys.com" <dun@synopsys.com>; "nhuthanh69@yahoo.com" <nhuthanh69@yahoo.com>; "harry_le@yahoo.com" <harry_le@yahoo.com>; "larryvous@gmail.com" <larryvous@gmail.com>; "vqthinh@gmail.com" <vqthinh@gmail.com>; "vnflyer@gmail.com" <vnflyer@gmail.com>; "stellar_1163@yahoo.com" <stellar_1163@yahoo.com>; "trinhvo@yahoo.com" <trinhvo@yahoo.com>; "tuan_mednet@yahoo.com" <tuan_mednet@yahoo.com>; "trungmn1954@yahoo.com" <trungmn1954@yahoo.com>; "phongnguyn43@yahoo.com.vn" <phongnguyn43@yahoo.com.vn>; "dinh.han@yahoo.com" <dinh.han@yahoo.com>; Le Minh <minhle86@gmail.com>; Nguyen Hiep <tamchinxba@yahoo.com>
  Sent: Thursday, October 13, 2016 9:08 PM
  Subject: Re-Union A74 Houston Texas 13, 14,15 Oct 2017 - Thư mời cho các bạn ở VN - Update 11

  Các bạn
  Hôm nay là 13/10/2016 ....đúng 1 năm nửa là ngày mà chúng ta sẽ được gặp nhau trong buổi dạ tiệc re-union 13 / 14 / 15 tháng 10 / 2017.
  Hôm nay Thế Hùng và BTC xin tiếp tục gửi một vài thông tin sau đây:

  1) Xin update danh sách tiếp: vừa rồi về thăm Toronto, các bạn Dương Quang Bổn, Lê Minh (ACC74) và Nguyễn Tấn Hoàng (ACK74) đă đồng ư sẽ tham gia kỳ họp mặt 10/2017.

  2) Theo như đề nghị của bạn Nguyễn Hải Đà, các bạn ở VN đă ghi danh tham gia, xin bắt đầu gửi tên, ngày sinh và điạ chỉ hiện tại ở VN, về cho ban tổ chức để bắt đầu làm giấy mời. Các bạn có thể gửi thư riêng cho bạn Nguyễn Kông ở email: kongnguyen@gmail.com hay Thế Hùng ở email: hnguyen_ca@yahoo.com nếu không muốn gửi chung lên cho group.

  Bạn Kông cũng như BTC sẽ gửi thư mời về cho các bạn riêng từng người qua email cá nhân, như là file đính kèm, các bạn sẽ in ra và dùng để xin visa. BTC không cần gửi thư qua bưu điện, trừ trường hợp có yêu cầu.

  3) Về tiền vé đi cruise, Thế Hùng xin gửi lại chi tiết dưới đây do bạn Kông đă t́m hiểu:
  - Ve chuyen Cruise, gia ve estimate nhu sau:
  Note: vé này không book trước cho đến khi quyết định cho tên và trả tiền trong ṿng 3 ngày sau khi book.
  1- Giá hiện nay pḥng single inside cho một người ở là $ 750.00
  2- Giá estimate pḥng double inside giá mỗi người là $415.00 X 2= $ 830.00
  3-Giá pḥng double Ocean View mỗi người là $ 455.00 x 2= $910.00
  4-Giá pḥng double Balcony mỗi người là $ 577.00 x 2= $1154.00
  Giá vé bên trên bao gồm tiền vé, tiền thuế, booking & port fees.
  Giá group nếu book trên 8 phong double (tuc la 16 ve) th́ sẽ được 1 free Cruises fare nhưng cần phải trả tiền thuế & Port fees cho vé free nầy.
  Kong (ACK74)

  4) Xin trả lời lại với bạn NH Ân cùng các bạn về chi tiết đóng tiền:
  Theo như thư trước đây, xin các bạn đóng tiền ghi danh $100.00 / môt người , các con nhỏ đi theo trên 15 tuổi th́ $50/ cháu. Dưới 15 th́ không cần đóng tiền.

  Tiền này là tiền ghi danh cho buổi dạ tiệc chính ngày thứ Bảy 14/10/2017. (chi phí này cho dạ tiệc tại nhà hàng, ban nhạc, áo, mũ và những phụ chi khác trong ngày thứ Bảy)
  Tiền đóng sẽ gửi về cho thủ quỹ là bạn Nguyễn Phương (ACK74) theo như thông cáo lần trước.

  Cac Ban co the chuyen tien :
  a) Check hoac Cashier Check : De ten : PHUONG NGUYEN
  Mail ve dia chi : 8514 Cookwind drive, Houston TX 77072.
  Memo : Reunion 2017.
  b) Transfer qua bank : CHASE BANK.
  PHUONG NGUYEN, acc. no.970089827 routing no. 111000614
  c) Qua Bank : WELLS FARGO
  PHUONG NGUYEN, Acc. no. 2975564796 routing no. 111900659
  Tien cac ban chuyen vao nho viet email bao Phuong de check, va update cho cac Ban biet.
  Email : ng_phuong2001@yahoo.com

  5) Chi phí đi cruise, đi tham quan River Walk / San Antonio những chi phí tuỳ chọn, ai đi th́ đóng sau. Sẽ có thông báo riêng cũng như chi tiết về khách sạn để các bạn đăng kư theo nhóm để được giá tốt.

  6) Xin các bạn tiếp tục đăng kư và đóng góp ư kiến....
  Danh sách các bạn đă đăng kư cho đền hôm nay như sau:

  Name ACC74 ACK74 AH74 AD74 ADT74 Bus Tour Cruise Total
  Nguyen the Hung 2 1
  Ho hang Vo 2 2
  Tran van Long 2
  Tran Yen Binh 2
  Nguyen huu Tuong 2
  Nguyen huu An 2 2
  Nguyen tuan Hoang 2 2 2
  Trinh xuan Hung 2 2
  Vo Thi 1 1
  Vo van Khai 2 2 2
  Phan hung Tai 2
  Hoang huu Lam 2
  Phan Trung 2 2 2
  Nguyen hai Da 2 2 2
  Van ba Tuan 2 2
  Nguyen thuan Khoat 2
  Le van Viet 2
  Nguyen viet Dung 1 2 2
  Vo dinh Phung 2
  Le dac My 2 2
  Tran ba Oanh 2 2 2
  Nguyen tiet Hung 1
  Le thanh Trieu 2 2
  Nguyen tang Thanh 4 4
  Nguyen dinh Thiet 2 2 2
  Nguyen thanh Hung 1
  Trinh Xuan Dong 1
  Nguyen Viet Huong 1
  Truong Dinh Tra 1
  Vuong Ngoc tan 2
  Duong quang Bon 2
  Le Minh 2

  Nguyen thanh Nam 1
  Vu ngoc Toan 1 1
  Vo quang Thinh 2 2
  Trinh Nam 2 2
  Truong Tuan Hanh 4 2
  Bui ai Lien (BH75) 2
  Le thi thanh Tam (BH75) 2
  Nguyen Minh Tuan 1

  Nguyen Phuong 2
  To cong Hiep 1 1 1
  Nguyen Kong 1 1
  Tu Sung 3
  Tran quang Kim 1
  Nguyen phi Hung 2 2 2
  Dang Minh 2 2 2
  Ngo Minh (ban TS+TCH) 1
  Nguyen van Du 2 2 2
  Phan Tan Hung 2 2 2
  Le Xuan Tao 2 2 2
  Hoang anh Tuan 2 2 2
  Nguyen van Cuong 2 2 2
  Vo Thanh Lam 2 2
  Nguyen van Doan 2
  Dinh Truong Han 4
  Nguyen Thang Phong 2
  Nguyen Tan Hoang 1

  Dinh viet Binh 2 2 2
  Vo Nhu Tien 2 2
  Huynh ba Minh 2 2
  Ho van Them 2 2
  Phan van Chien 2 2
  Le quang Hu*ng (AD73) 2
  Vo xuan Trinh (AD75) 2

  Nguyen huu Hung 1
  Le ba Nghe 2 2 2

  Sub-Total 59 34 15 14 3 125
  Bus Cruise
  Tong so 65 34


  Cám ơn
  Đại diên BTC
  NTH
  Kinh Kong

 9. #29
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  NHỮNG NGƯỜI BẠN XƯA

  Tôi yêu mến những người bạn cũ
  Quây quần trong sơn cốc b́nh yên
  Thầy Thiện Sáng một đời Phật pháp
  Mấy mươi năm quy ẩn am thiền

  Bạn Tuệ Minh hồn nương cơi Phật
  Suy tư hoài trước cổng thiền môn
  Thời gian nhanh thay màu trên tóc
  Đường c̣n xa! Đời giữa hoàng hôn

  Bạn Thanh B́nh một đời nhân ái
  Một tấm ḷng trao hết người thân
  Cuối đường trần vui cùng bạn hữu
  Tâm yên b́nh buông bỏ tham sân

  Bạn Đắc Mỹ vừa thay áo mới
  Áo vô thường trả lại nhân gian
  Nghe lời giảng mà hồn thanh thản
  Xuống núi rồi ḷng hết băn khoăn

  Bạn Văn Bảnh! Một đời lăng tử
  Mắc nợ hoài giữa chốn phù hoa
  Chàng chưa biết bao giờ trả hết
  Trải ḷng thương trong cơi ta bà

  Bạn Thúc Quang nợ đời c̣n đó
  Cố trả xong cho trọn kiếp này
  Chắc cũng chờ một vài năm nữa
  Con đường nào xin hẹn ngày mai

  Bạn Thiện Công u hoài cố quận
  Xa quê nhà bao nỗi nhớ thương
  Đời chừng như c̣n nhiều lận đận
  Mơ chuông chiều gói lại tơ vương

  Chia tay rồi ḷng nghe thổn thức
  Chỉ trông ngày gặp lại cùng nhau
  Bốn mươi năm đậm t́nh bằng hữu
  Nhớ mong hoài cho đến ngày sau...

  Xuân Mai ( Nguyễn xuân Mai acc74)  Đáp từ:

  Nhớ bạn cũ t́m về am vắng,
  Bên sườn non nắng nhuộm mưa tràn,
  Nghe Thầy giảng Hoa Nghiêm thiền tập,
  Xuân Mai ḿnh như lạc cơi tiên.
  Xuống núi rồi suy tư c̣n đó,
  Mai tặng đời những ḍng thơ hay.
  Hải Đà

  Đă gửi từ iPhone của tôi
  Kinh Kong

 10. #30
  Administrator kingkong's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Houston, Texas, USA
  Posts
  2,549
  Blog Entries
  1245
  Kong nhờ Hùng và anh em phổ biến đến các anh chị em cần thư mời để phỏng vần cho VISA nhập cảnh Hoa Kỳ.

  Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ.

  Nguyen Van Kong, ACK74
  Ngày 15/10/2016
  ================================================== ====


  Thông Báo Số 2 – v/v Thư Mời, theo yêu cầu của một số bạn từ Việt Nam

  Các bạn hữu tại Việt Nam nếu cần có giấy mời của Ban Tồ Chức (BTC) Hội Ngộ A74, năm 2017 tại Houston (TX) để dùng vào việc phỏng vấn (xin visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ) xin vui ḷng cung cấp cho BTC các số liệu sau đây:

  Số liệu 1) Copy trang chính của giấy hộ chiếu, trong đó có tên, số hộ chiếu và ngày hết hạn. Các bạn có thể dùng smart phone chụp h́nh và gửi cho Kong qua một trong 2 cách:

  Cách 1: Gửi qua messenger or viber đến điện thoại (713) 597-1856.
  Cách 2: Gửi qua email attachment to Kongnguyen@gmail.com

  Số liệu 2) Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam & email address (bắt buộc) và số điện thoại (optional) để tiện việc liên lạc khi cần thiết.

  V́ tài liệu bạn gửi có tính privacy... Các bạn cũng có thể gửi tài liệu đến Nguyễn Thế Hùng nếu cảm thấy thoải mái. Xin đừng gửi cho group!

  Kong or Hùng sẽ làm giấy mời và liên lạc với bạn.

  Kong đă từng làm giấy mời cho vài hội đoàn (friendship associations) những năm trước đây. Dựa trên kinh nghiệm, BTC sẽ làm giấy mời các bạn cho từng người một (one letter per person, not per couple).

  Để thuận tiện cho BTC sắp xếp công việc, mong các bạn vui ḷng gửi các số liệunêu trên đến BTC trước ngày 15 tháng 4, 2017 (deadline). Như vậy các bạn có 6 tháng để quyết định. Khi nhận được yêu cầu, BTC sẽ gửi giấy mời đến các bạn, chậm nhất là 3 tuần. Nếu bạn nào c̣n do dự, do hoàn cảnh, 50/50, chưa quyết định được là có tham gia gặp mặt A74 2017 hay không, BTC khuyên bạn nên request Giấy Mời trước deadline (và sau nầy không đi Houston được th́ chỉ cần hủy bỏ... Just don't wait till passing the deadline).

  BTC sẽ gửi thư mời cùng tờ chương tŕnh (English version) đến các bạn qua email attachments. Kong dự kiến sẽ không gửi thư mời qua bưu điện v́ e ngại bị thất lạc.

  Mong gặp các bạn tại Hội Ngộ 2017 tại thành phố Houston, vùng nắng ấm và t́nh nồng của tiểu bang cao bồi Tét-xịt, nơi có trung tâm Điều hành Không Gian (NASA Space Center) bậc nhất tại Hoa Kỳ.

  Thân ái,

  Nguyễn Văn Kông - KongNguyen@gmail.com
  Re: Họp Mặt A74 Houston (TX), 2017 - Thư Mời
  Sent: Ngày 15 tháng 10, 2016
  Kinh Kong

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts